[Home Page]

Svátek zeměměřičů

V pátek 3. července si geodeti celého světa připomenou svátek svatého Tomáše, apoštola, patrona zeměměřičů.

Čeští geodeti si to dokázali dobře zařídit, neboť velmi často tento svátek je v bloku s jinými svátky v ČR (Věrozvěsti a Mistr Jan Hus). V roce 2009 svátek apoštola Tomáše připadá na pátek. V celém rezortu je pátek vyhlášen za neúřední den, takže katastrální úřady jsou "isolovány" od veřejnosti. Některé pracoviště soukromých firem mají vyhlášené neplacené volno a někde šéfové chystají pro své zaměstnance zákusky k páteční odpolední kávě. V působnosti jistého katastrálního pracoviště se soukromí geodeti sejdou, aby domluvili společný postup proti šikaně ze strany KP.
Každý tedy oslaví svátek zeměměřičů po svém. Ať se oslava i u vás vydaří a napište nám o ní do redakce.

redakce

vyvěšeno: 02.07.2009
ID článku: 3416
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2117
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2611
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2150
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2095
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2909


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Různé
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]