[Home Page]

Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek

PRAHA (21.7.2009) - Rada hlavního města na svém 26. zasedání schválila změnu systému poplatků za poskytování dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

„Změna se týká poplatků za činnosti spojené s výdejem dat, kde přímé platby nahradí manipulační poplatek. Předpokládáme, že změna přinese zásadní zjednodušení přístupnosti geodat mezi spolupracujícími institucemi v oblasti správy a řízení města, správci technické a dopravní infrastruktury a dalšími subjekty. To by zpětně mělo vést i ke zkvalitnění podkladů pro správu městských mapových děl,“ popsal změnu radní odpovídající za oblast územního rozvoje Martin Langmajer, který tvrdí, že vedlejším efektem změny bude i významné faktické zlevnění poskytovaných geodat.

Jednodušší bude zejména výdej geodat orgánům a firmám, které se podílejí na tvorbě podkladů pro plánování, analýzy a výstavbu na území města, zejména stavebním, geodetickým, projekčním, architektonickým, realitním kancelářím, firmám a ateliérům, jejichž geodetické výstupy jsou také významným podkladem pro správu a údržbu mapového díla, a které město získává právě od těchto uživatelů především v rámci stavebního řízení.

Zvláštní podle denního tisku patrně bezplatný přístup k datům budou mít i školy.

Mimo distribuce geodat poskytuje URM i další datové, kartografické a reprografické služby, které se týkají mapových podkladů (např. tisk fotografií, zpracování účelových map, tisky ortofotomap, převody formátů aj.).

„Režim zpoplatnění těchto služeb se nemění, tj. cena služby se odvíjí od náročnosti zakázky," píše se ve zprávě ze zasedání.

Nová pravidla pro poskytování dat nabudou účinnosti 1. 8. 2009.

Pravidla se patrně objeví na stránkách útvaru http://urm.cz/cs/uvod

Petr Skála je vydatelem vimevite.cz

vyvěšeno: 24.07.2009
ID článku: 3433

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server]
Kartografie
GIS Z domova
[Pošta]