[Home Page]

Úprava dat KN způsobila omezení provozu DP

O víkendu 8. a 9.srpna byla provedena úprava dat katastru nemovitostí na jednotlivých katastrálních pracovištích. Tato úprava vyvolala potřebu přenosu značného počtu změn z katastrálních pracovišť do centrální databáze. Tyto změny z některých katastrálních pracovišť byly přeneseny do centrální databáze až 11. srpna. Teprve následně budou popisné údaje katastru nemovitostí (např. výpis z KN a další sestavy) dostupné dálkovým přístupem (DP), aktuální ve všech katastrálních územích.
Pro podrobnější informace můžete případně sledovat www stránku Aktuálnost poskytovaných dat (https://katastr.cuzk.cz/uvod/aktualnostdat.aspx).

U grafických dat (digitální katastrální mapy) je situace jiná. Jejich aktualizace v databázi DP zabere delší čas. Aplikace DP tedy v současné době neobsahuje aktuální grafická data, a proto je třeba mapy zobrazené v grafickém okně brát jako informační údaje, které nemusí reprezentovat aktuální stav dat KN. Z tohoto důvodu byla zablokována sestava "Kopie katastrální mapy" (položka "Kopie DKM do PDF" v menu grafického okna). Požadavek na sestavu lze sice v grafickém okně zadat, ale tento požadavek zůstane ve stavu čeká a nebude zpracován.

Nelze vyloučit ani skutečnost, že v příštích dnech, může dojít k zablokování všech funkcí spojených s grafikou a to z důvodu nutných kroků k opětovnému zaktualizování grafických údajů.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za potíže tímto způsobené.

S pozdravem
Ing. Tomáš Chotěnovský
ředitel odboru služeb uživatelům
Český úřad zeměměřický a katastrální
11.8.2009

Aktuální info:
Od 12.8.2009 3:30 jsou v Dálkovém přístupu dostupné aktuální popisné informace, ze kterých se vytvářejí sestavy jako výpis z KN, informace o parcele, přehled vlastnictví apod.

Aktuální info:
Od 9:15 13.8.2009 jsou v Dálkovém přístupu dostupné aktuální informace katastru nemovitostí včetně grafických dat (katastrální mapa). Také sestava "Kopie mapy v PDF" je již dostupná.

redakce

vyvěšeno: 12.08.2009
ID článku: 3454


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
[Pošta]