[Home Page]

Mělnicko má nové nástěnné turistické mapy

MĚLNÍK - Turisty značkaře Karla Uzla a Jiřího Rohlíka spojují kromě dlouholétého zájmu o turistiku a turistické mapy také dvě profese. Oba členové České asociace novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu působili jako pedagogové, ale posléze nebo současně i jako redaktoři. Ještě dnes by dokázali vyzkoušet studenty nebo redigovat publikace či kartografická díla.

Nyní se oba turisté při svých vycházkách po Mělnicku nevyhnou místům, kde si mohou prohlédnout výsledky své práce. Jde totiž o nové nástěnné turistické mapy.

"Právě před měsícem došlo na Mělnicku ke kompletní výměně asi 25 turistických vývěsních map s titulem Mělnicko vyrobených v roce 2008. Pár z nich je ještě z roku 2005, ale nesou jiný název Okolí Prahy sever a Mělnicko jih. A jak se tato výměna provádí ? O to se postarala dvoučlenná skupina zdatných pracovníků, která se ostatně dlouhodobě zabývá instalací těchto těžkých značkařských prvků po celé naší vlasti. Všechno vyšlo díky jejich dokonalému vybaveni nástroji, materiálem a hlavně fortelem," rozkrývá postup při výměně map Karel Uzel.

"Mapy nejsou vůbec levnou záležitostí. Cena za mapu, podkladovou desku , stojan a instalaci se vyšplhá na dost vysokou částku. Navíc letos jsme pětatřicet let staré stojany vyměnili za nové konkrétně za typ Vysočina, který byl vyroben pro tyto účely podle konstruktéra Bohatýho z Jihlavy. Výměna jednoho stojanu, která spočívala ve zbourání starého a v instalování nového přišla na 2000 Kč a tolik stál i nový stojan. Tvorba mapy v měřítku 1:30 000 a její zalisování do fólie přišla pak podle objednaných počtů kusů map průměrně na 3 000 Kč. Akrylátová nebo polykarbonátová deska a podkladová deska z voděvzdorného materiálu to je dalších 2 000 korun. Tato legrace tedy stojí Klub českých turistů asi 9 až 10 000 korun a to do toho nepočítám vymezení rozsahu mapy, místa jejich lokalizací, projednávání s vlastníky pozemků, což je již naše znqčkařská práce, kterou děláme zadarmo. Turisté na to sice mají státní dotace, ale o to více bychom měli všichni tyto mapy šetřit a hlídat. Vyčíslil jsem všechny náklady na jednu mapu záměrně, aby o nich věděli zejména občané všech obci, kde jsou mapy instalovány a tam je potřeba je ostražitě hlídat před vandali," vypočítává kartograf a značkař Jiří Rohlík.

"Odhadnout počet lidí, kteří mapy sledují a kterým pomohou před blouděním lze těžko. Zatímco třeba na hradě Kokořín se téměř všichni návštěvníci, kteří přijdou na hrad a čekají na prohlídku, zastaví před naší mapou, kterou si prohlížejí, na Romanově u Mšena se u téže mapy zastaví průchozí nejvíce o víkendu a těch lidí může být tak asi třicet," odhaduje Jiří Rohlík.

Mohou si nástěnnou mapu zakoupit třeba i hostinští do své hospody ? ptáme se a dozvídáme se, že i na to mají turisté svůj režim. Mapy lze skutečně objednat ovšem na ústředí Klubu českých turistů v Praze.

" V současnosti je taková mapa dodávána zalaminovaná a stočená v roli. A jaká je její nekomerční cena ? Počítejte minimálně s cenou 4 000 korun," odpovídá držitel ceny Mapa roku 2008 mělnický kartograf Rohlík.

Zkrátka a dobře. Až se vydáte na pochod podle turistického značení nejlépe s mapou v ruce Mělnickem, vzpomeňte i na značkaře, kteří na značení a mapování mají svůj podíl. "Jsme dobrá asi dvanáctičlenná parta a co je pěkné, že mezi námi jsou i mladí lidé do pětatřiceti let. Navíc většina má zeměměřické středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, takže mapování Mělnicka je v rukou profesně vzdělaných odborníků," poznamenává mělnický patriot Karel Uzel. V tiráži turistické mapy Mělnicka v meřítku 1:30 000 jsme mezi značkaři mašli tato jména, která uvádíme bez titulů: Jiří Rohlík, Karel Uzel, Milan Tesáček, Vilém Uher, Vladislav Schamberger

Petr Skála

vyvěšeno: 19.08.2009
ID článku: 3464
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=654

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server] KartografieZ domova [Pošta]