[Home Page]

Mouchy v mapách

Grafický seriál v časopise Zeměměřič doplňuje slovní popis od naší čtenářky.

Nedávno jsem si koupila turistickou mapu 1:50 000 č. 51, Okolí Brna - západ, kterou vydal SHOCart v roce 2007. Při pročítání textové části jsem našla věcné i pravopisné chyby, které zde uvádím.

BRNO
- Městská privilegia získalo Brno od krále Václava I. již v roce 1243, ne 1246 jak je uvedeno.

- Augustiniánský klášter (nikoli augustiánský) patřil ke kostelu sv. Tomáše, vhodnější by bylo uvést obojí: "Kostel sv. Tomáše a bývalý klášter augustiniánů"; augustiniáni (nikoli augustiáni, jmenují se podle sv. Augustina, ne Augusta) se uprostřed věty píší s malým počátečním písmenem.

- Klášter cisterciaček (má být malé c), orientačně lepší je uvést "kostel Nanebevzetí P. Marie a býv. klášter cisterciaček, nyní augustiniánů na Starém Brně" (klášter cisterciaček byl zrušen r. 1783 a přestěhovali se tam augustiniáni od sv. Tomáše). Nebo aspoň napsat "bývalý klášter cisterciaček na Starém Brně".

- Jeden z architektů Mahenova divadla se jmenoval Ferdinand Fellner (ne Feller).

- Pravopisné chyby: "... nejvýznamější stavba arch. L. Miese van der Rohe ..." má být nejvýznamnější. Naopak ve větě "výstaviště patří k nejznámnějším ..." má být nejznámějším.

DOUBRAVNÍK
"... zdobí Heraldické mramorové náhrobníky ..." ; ve slově heraldické patří malé h. (Poznámka: díky tomuto textu teď vím, co je to náhrobník, původně jsem to považovala za chybu.)

LOMNICE (u Tišnova)
Popis u fotografie kostela - má být Navštívení P. Marie (velké N).

TIŠNOV
Na fotografii není tišnovský kostel, ale cisterciácký klášter Porta coeli v Předklášteří !!!

Tak to jsem našla při prvním pročítání, některý z redaktorů Shocartu by to měl přečíst pečlivěji a pro další vydání opravit.

S pozdravem

Helena Ryšková

vyvěšeno: 24.08.2009
ID článku: 3466


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server] Kartografie [Pošta]