[Home Page]

ProGEO a HSI Tools v novém

Nové verze programů pro oblast geodézie a projektování

HSI, spol. s r. o., dodavatel komplexních IT řešení s využitím geoinformací, uvolnila nové verze programů ProGEO a HSI Tools, nástrojů pro tvorbu, kontrolu a editaci prostorových dat.

Nové verze ProGEO 7.00 a HSI Tools 9.00 přinášejí řadu novinek a vylepšení. Z těch nejzajímavějších je možno uvést např. funkci WMS, která slouží k připojení dat pomocí služby WMS, modul DKM, který obsahuje ucelenou sadu nástrojů pro vytvoření a aktualizaci digitální katastrální mapy, snadnější síťový provoz, pokročilé možnosti při práci s body, nové varianty tiskových výstupů či zjednodušenou organizaci zakázek. Distribuce nových verzí produktů ProGEO a HSI Tools zákazníkům, kteří jsou držiteli platného certifikátu o Rozšířené Softwarové Podpoře a tudíž obdrží upgrade zdarma, byla zahájena po 20. srpnu 2009.

ProGEO a HSI Tools využijí zejména dodavatelé projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, kteří vytvářejí kresbu a následně provádějí kontrolu dat podle platných norem a směrnic správců rozvodných sítí jako je např. E.ON Česká Republika, Pražská energetika, ČEZ nebo Telefónica O2 Czech Republic a data, která odevzdávají, musí splňovat přesně stanovené požadavky. V současné době má HSI přibližně 200 zákazníků z řad geodetických a projektantských firem, které aktivně programy ProGEO a HSI Tools využívají.

firemní příspěvek HSI

vyvěšeno: 24.08.2009
poslední aktualizace: 27.08.2009
ID článku: 3467
další informace: www.hsi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek HSI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Geodézie
GIS Software
[Pošta]