[Home Page]

Jsou školení o katastru drahá?

Na adrese http://www.bank-akademie.cz/cvz.php?page=cvz_katalog_kurzu&kategorie=16 najdete zajímavé ceny kurzů o katastru nemovitostí.
Bankovní Akademie pořádá kurzy o katastru nemovitostí od 2460 Kč do 6360 Kč (2 dny). Ceny ale i tak patří k těm nižším, protože si dnes za odborné informace nechá každý dobře zaplatit. Vždy se totiž jedná o investici do vzdělání, kterou posluchač následně několikanásobně zpeněží. U Bankovní akademie se jedná o tyto semináře:

308 - NOVINKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Anotace:
Na tomto kurzu získají jeho účastníci informace o aktuálních zákonných úpravách týkajících se katastru nemovitostí. Kurz je určen zejména těm, kteří již v minulosti kurz "Katastr nemovitostí" u nás absolvovali a potřebují se seznámit s aktuálním vývojem v této problematice.
Program:
Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (účinnost 1.3.2009) - promítnutí do smluv, žalob a výmazu zástavních práv
Novela zákona o správních poplatcích (účinnost 1.3.2009) - správní poplatek za návrh na vklad nově!
Novela katastrálního zákona (účinnost 1.3.2009) - promítnutí v zápisech a informacích z katastru
Novela devizového zákona (účinnost 1.5.2009) - nabývání nemovitostí v ČR cizinci
Termín:
24.03.2009
Cena bez DPH: 2460 Kč

309 - KATASTR NEMOVITOSTÍ
Anotace:
Cílem tohoto kurzu je poskytnout základní informace laické veřejnosti i všem specialistům, kteří při své činnosti mohou přijít do styku s katastrem nemovitostí.
Kurz je veden lektorem – špičkovým odborníkem na tuto problematiku, který předá účastníkům kurzu aktuální informace o všech činnostech katastru nemovitostí a o právních předpisech, které činnost katastru nemovitostí upravují.
Program:
Katastr nemovitostí a zápisy práv k nemovitostem
- předmět a obsah katastru
- geometrické plány
- zjednodušená evidence
- list vlastnictví
Smlouvy o nemovitostech
- náležitosti smluv o nemovitostech
- účastníci
- předmět smlouvy
- časté chyby
Termín:
24.11.2009 - 25.11.2009
Cena bez DPH: 6360 Kč

redakce

vyvěšeno: 24.08.2009
ID článku: 3468
další informace: www.bank-akademie.cz/cvz.php?page=cvz_katalog_kurzu&kategorie=16


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Katastr nemovitostí
Školství Z domova
[Pošta]