[Home Page]

Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář

říká geodet z Plzně o školení GNSS a katastr

Z vaší firmy jste se na školení přihlásili hned tři lidi. Nestačil jen jeden, který by ostatním následně referoval?

Jeden pár očí a uší nikdy toho nepochytí tolik jako tři páry z jedné firmy. Přiznám se taky, že u nás už skončila éra, když jsme někam vyslali pozorovatele, který pak měl informovat ostatní. Sám na sobě jsem si vyzkoušel, že ani já nedovedu tlumočit informace tak, jak by bylo potřeba, aby to mělo nějaký smysl. Přihlásil jsem tedy kromě sebe i 2 měřiče, kteří s tím opravdu měří. Osobně jsem tuto problematiku ve škole neměl a navíc technika a technologie uhání mílovými kroky, takže to určitě nestíhají doplňovat ani mladší geodeti chvilku po škole.
U tří lidí je taky další sleva na vložném.

Co od školení očekáváte?

GPS přístroj je pro nás stále tak trošku černá skříňka. Máme bohaté zkušenosti z měření, ale to je myslím stále málo. Používáme značku Trimble, která určitě nemá nějaké obtíže s měřením, ale potřebujeme se v našich poznatcích utvrzovat, diskutovat o nich a nechat se i poučit. A přesně to očekávám od vašeho školení.

Máte nějaké problémy v katastru, které by vám mělo školení pomoci odstranit?

Myslím si, že rozhodně ne, ale praktických seminářů je opravdu málo a tento by mohl být opravdu přínosný. Navíc ho pořádáte u nás v Plzni, takže opravdu nic nebrání účasti v hojném počtu. Přiznám se, že bychom na něj ale jeli i do Prahy.

S ing. Pekarským ze společnosti ALLGEO z Plzně následující den po jeho registraci na www.zememeric.cz/skoleni telefonicky rozmlouval R.PETR

redakce

vyvěšeno: 25.08.2009
ID článku: 3471
další informace: www.zememeric.cz/skoleni


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Geodézie GPS
Různé Z domova
[Pošta]