[Home Page]

Končím v rezortu

zavolal nám včera do redakce bývalý předseda Úřadu. ´´31. srpna mi je 80 let, tak už je čas´´, pravil oslavenec.

Počátkem října 2009 by bývalý předseda ČÚZK/ČÚGK ing. Ferdinand Radouch dosáhl 55 let od nástupu do rezortu. Tento známý geodet nejdříve pracoval na různých pozicích u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Liberci a od roku 1963 zastával významnou funkci náměstka předsedy ČÚGK až do roku 1970, kdy byl odvolán z funkce. Poté pracoval v geodetické praxi – do r. 1990, kdy byl na návrh Občanského fóra G+K jmenován do funkce předsedy ČÚGK (od roku 1993 ČÚZK), kterou vykonával 3 roky. Následně jste se s ním mohli setkat na KP v Praze v dokumentaci, kde pracoval i v důchodu. 31. srpna 2009, v den svých narozenin, chce ale skončit, pokud ho však gratulanti nepřemluví, aby alespoň završil těch 55 let.

Do dalších let oslavenci přejeme pevné zdraví a osobní pohodu a radost ze čtení Zeměměřiče, kterého mu jako dárek budeme posílat zdarma.

redakce

vyvěšeno: 25.08.2009
ID článku: 3472
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=595


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]