[Home Page]

Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?

Lektor ve 3. bloku předvede ukázku podkladů předávaných na katastr z měření pomocí GNSS. Jedná se o celkem jasně a přehledně uspořádanou technickou zprávu a tabulku s výsledky, dále jde o vyplněný protokol o měření (protokol ze stránek Úřadu). Ukážeme si, že podklady žel neobsahují přehledku konfigurace identických bodů, ani „polní“ měřický zápisník.

Na školení všem geodetům osvětlíme skutečnost, že každý výrobce techniky pro měření GNSS připravil pro své uživatele celou řadu výstupních protokolů a není v silách úředníka rezortu je všechny znát. Proto je vhodné, aby zeměměřiči dokázali s výstupy ze zpracovatelských programů dále pracovat a vytvořit takové podklady, ve kterých bude jasně, stručně a přehledně uvedeno vše, co je třeba dle ustanovení vyhl. č. 31/1995 Sb. v platném znění, a v takové formě, aby bylo možné jednoduchým způsobem zkontrolovat, jak byla jednotlivá ustanovení naplněna.
Právě na takové protokoly chceme upozornit a posluchačům doporučit.

V posledním čísle časopisu Zeměměřič je uveden komentovaný rozbor jednoho konkrétního elaborátu, ale na semináři jich představíme více. Využijte na přihlášení slevu 26 %, která za týden skončí. Semináře proběhnou ve většině krajských měst v polovině srpna. Vice na www.zememeric.cz/skoleni

redakce

vyvěšeno: 26.08.2009
ID článku: 3473
další informace: www.zememeric.cz/skoleni


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
GPS Software
[Pošta]