[Home Page]

Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK

Na Setkání geodetů v červnu 2009 jsem se od ing. Taraby dozvěděl, že nabídl možnost uspořádat seminář GNSS/GPS a katastr představitelům ČSGK, KGK i VÚGTK, ale o školení neprojevil nikdo z nich zájem (kromě pobočky KGK v Českých Budějovicích a ČSGK v Opavě; proto jsme se po dohodě s ČSGK v Opavě školení nepořádáme).

Pokud chceme v našem oboru bojovat proti katastrálnímu folklóru, musíme dát všem stejnou možnost se vzdělat - úředníkům i soukromníkům, lidem od Aše až po Ostravu.

Hned v červnu jsme proto začali plánovat celorepublikový projekt 10 školení, kdy přivezeme lektora za vámi po celé ČR.
To byl náš konkrétní čin pro lepší komunikaci mezi katastrem a firmami v celé republice.

V říjnu během 14 dnů proškolíme na deseti místech celou republiku, aby již nikdo z vás neměl problémy s přejímáním výsledků zeměměřických činností získaných pomocí technologií GNSS.

Pro propagaci školení jsme uskutečnili masivní kampaň v červencovém vydání časopisu Zeměměřič, na Webu Zeměměřiče a pomocí e-mailů. Na přípravě deseti seminářů jsme odvedli spoustu organizační práce, připravujeme unikátní publikaci pro všechny účastníky semináře.

Dnes 4. září Výzkumný ústav geodetický a topografický rozeslal pozvánku na velmi podobné školení se stejným lektorem (protože ing. Taraba je špička ve svém oboru), s nižší cenou, pouze v Praze a v předstihu několika dnů před našimi školeními.

Chceme naší zeměměřické veřejnosti nabídnout nový způsob organizování seminářů, kdy přijedeme za vámi. Pochopíme ovšem, když někteří uslyší pouze na nižší cenu. Námi odvedená práce má však svoji hodnotu a jen na vás záleží, pro které školení či seminář se rozhodnete. Ostatně – žijeme již dvacet let v demokratické společnosti a svobodná volba je na každém z nás.

Na našich školení vám v rámci vložného nabízíme:
- unikátní publikaci o problematice GNSS/GPS,
- školení u vás v kraji (takže nemusíte jezdit do Prahy),
- 450 Kč za každého nového účastníka, který se přihlásí v referenci od vás – viz www.zememeric.cz/skoleni,
- propagaci v Katalogu geodetických firem na www.zememeric.cz na jeden kalendářní rok zdarma.

Všem přeji pěkný den a těším se na viděnou na našich školeních,

Radek PETR
šéfredaktor časopisu Zeměměřič a organizační garant školení
tel. +420 603 787 118

redakce

vyvěšeno: 04.09.2009
ID článku: 3483
další informace: www.zememeric.cz/skoleni


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Z domova
[Pošta]