[Home Page]

18. kartografická konference

POZVÁNKA
Ve dnech 30. září až 2. října 2009 se v prostorách Regionálního centra Olomouc uskuteční 18. kartografická konference s mottem Quo vadis, kartografie. Po 12 letech se tak opět do hanácké metropole vrací setkání odborníků na kartografii, geodézii, geografii, geoinformatiku a další příbuzné obory, a to nejen z České republiky a ze Slovenska, ale i z dalších evropských zemí. Dovolte nám, abychom Vás pozvali na slavnostní zahájení konference, které se uskuteční ve středu 30. září 2009 v 10 hodin v sále Pegasus v budově Regionálního centra Olomouc.

V rámci slavnostního zahájení 18. kartografické konference budete seznámeni s hlavními myšlenkami tohoto setkání, s programem konference a budete moci zhlédnout doprovodné výstavy – technickou výstavu, výstavu vysokých škol, výstavu mapující historii české i světové kartografie, atd. Největším lákadlem pro veřejnost budou zajisté jak moderní technologie (např. lentikulární a anaglyfové mapy), tak i historické exponáty (např. glóby ze 17. století a světový unikát – kopie Portolánového atlasu z roku 1563).
V současné době každodenního používání satelitních navigací v dopravě, kompletování územně analytických podkladů ve veřejné správě, vybudování evropské infrastruktury prostorových informací a víkendového orientačního běhání v lesních porostech hrají mapy, plány, atlasy, snímky a analýzy nezastupitelnou roli. Je naší profesní povinností zajistit odpovídající vývoj kartografie a podpořit spolupráci s dalšími vědními disciplínami a technologiemi, které povedou k tvorbě kvalitních a žádaných kartografických děl. Účastníci budou mít možnost na konferenci prezentovat své výsledky, načerpat nové myšlenky, zhlédnout nejnovější produkty, kontaktovat nové partnery a konzultovat své záměry. Konference se zúčastní přibližně dvě stovky registrovaných účastníků. Bližší informace získáte na www.18kk.upol.cz.
Záštitu nad konferencí převzali hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Březina a rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Kontakt:
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – e-mail: vit.vozenilek(@)upol.cz, telefon: 585 634 513

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., vedoucí Katedry geoinformatiky UP a předseda organizačního výboru 18.KK

vyvěšeno: 18.09.2009
ID článku: 3488
další informace: www.18kk.upol.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server] KartografieZ domova [Pošta]