[Home Page]

Seminář Digitální mapa veřejné správy

Spolupráce na projektu DMVS začala podpisem Memoranda na semináři Nemofora v listopadu loňského roku, po necelém roce bude příležitost dozvědět se informace o vývoji projektu i o současném stavu lokálních GIS, která mohou být při řešení projektu využita. DMVS budou tvořit datové vrstvy technické mapy, katastrální mapy a ortofota a měla by mimo jiné sloužit jako jednotný zdroj informací o prostorových datech pro celou veřejnou správu v ČR (např. složky Integrovaného záchranného systému, stavební úřady atd.).

Program semináře je připravován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Sdružením správců sítí středních a východních Čech.

Růžena Zimová

vyvěšeno: 22.09.2009
ID článku: 3496
další informace: www.cuzk.cz/nemoforum

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Růžena Zimová a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server] GISZ domova [Pošta]