[Home Page]

Miroslav Mikšovský předsedou Kartografické společnosti ČR

OLOMOUC - Na konci prvního dne jednání Kartografické konference a poslední zářijový den 2009 proběhla v metropoli na Hané Valná hromada Kartografické společnosti České republiky, která měla na programu volbu svého výboru a stanovení cílů a směrů na další čtyřleté období. Shromáždění kartografek a kartografů zvolilo do roku 2013 devítičlenný výbor, ve kterém jsou tři profesoři, tři docenti a tři ženy. Následný den výbor zvolil ze svého středu svého předsedu, kterým je opět Miroslav Mikšovský.

Na další funkce byly zvoleny ženy. Strážkyně pokladny bude i nadále Růžena Zimová z ČVUT Praha, která ostatně už prokázala svým osobním šarmem zlepšit platební morálku některých hůře zastižitelných členů , ale navíc i získala nové členy. O funkci tajemnice se paradoxně svobodně stříhalo mezi dvěma novými členkami výboru, jež mají i shodné příjmení. Když Milada Svobodová otevřenou dlaní zabalila sevřenou pěst v podobě kámene Danuši Svobodové vybrala si vítězka stříhání a ředitelka Kartografie Milada Svobodová funkci tajemnice.

Ve výboru jsou zástupci vysokých škol, státní správy i komerční kartografie ovšem v nepoměru: 7:1:1.

Složení výboru
předseda: Mikšovský Miroslav, doc. Ing. CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
místopředseda: Talhofer Václav, plk. doc. Ing. CSc., Univerzita obrany v Brně
tajemnice: Svobodová Milada, Ing., Kartografie Praha, a. s.
pokladnice: Zimová Růžena, Ing. Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze

členové:
Čada Václav, doc. Ing. CSc., FAV ZČU v Plzni
Konečný Milan, prof. RNDr. CSc., PřF MU v Brně
Svobodová Danuše, Ing., Zeměměřický úřad Praha
Veverka Bohuslav, prof. Ing. CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc., PřF UP v Olomouci

Revizní komise:
předseda: Roubík Ondřej, PhDr., VÚGTK Zdiby
členové:
Buchar Petr, Ing. CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
Benischek Miroslav, Ing., Zeměměřický úřad Praha, prac. Sedlčany

Petr Skála

vyvěšeno: 06.10.2009
ID článku: 3503
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=670

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server] KartografieZ domova [Pošta]