[Home Page]

Útvar rozvoje hl.m.Prahy – data zdarma

Rada HMP schválila svým usnesením č. 1056 ze dne 21.7.2009 nová Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Podle těchto Pravidel jsou datové soubory pro koncové odběratele poskytovány zdarma, odběratelé platí pouze manipulační poplatky, zohledňující náklady na přípravu dat a administrativní náklady spojené s výdejem na základě objemu vydaných dat.

Jedná se zejména o data Digitální mapy Prahy, ortofoto, rastry územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Dále jsme na URM od 1.10.2009 zahájili možnost odběru dat prostřednictvím eShopu.

V poskytování dat URM došlo k velké změně.
Zatímco v minulosti zaplatil odběratel 1 Kč za bod, nyní platí pouze manipulační poplatek, odvozený z typu a objemu dat.
Např. za 10 ha digitální mapy Prahy (DMP) jste dříve zaplatili cca 3000 Kč, dnes 265 Kč, za 100 ha dříve cca 30 000 Kč, dnes 837 Kč.
Data lze odebírat také prostřednictvím eShopu: http://eshop.urm.cz
Podrobnosti se dozvíte na stránkách http://www.urm.cz/cs/data_a_sluzby.

Marta Toušková, vedoucí odd. DMP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy

vyvěšeno: 27.10.2009
ID článku: 3526
další informace:eshop.urm.cz
www.urm.cz/cs/data_a_sluzby


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server] GeodézieGIS [Pošta]