[Home Page]

Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce

Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
Přírodovědecká fakulta UK v Praze ve spolupráci s Krátkým filmem, Originálním videožurnálem a Ústavem pro výzkum totalitních režimů uvádí
Filmový festival

Filmová přehlídka dokumentárních filmů a dosud nepublikovaných dokumentů z Archivu bezpečnostních složek a diskuse věnované zániku komunistické totality v Československu

16. 11. 2009 od 15 hodin
Velká geologická posluchárna PřF UK
Albertov 6
Praha 2

Program:
15.00 Slavnostní zahájení festivalu
15.10 – 16.30 Projekce dokumentů Krátkého filmu:
Rok 1989 : Autentické týdeníky. 80 min.
16.50 – 17.30 Projekce Originálního videožurnálu
10. den. 40 min.
Sestřih událostí za 10 dnů od 17. listopadu do generální stávky 27. listopadu 1989
17.50 – 19.00 Projekce dokumentů Krátkého filmu
Něžná revoluce
Režie: J. Střecha a P. Slavík (1989). 70 min.
19.20 – 20.35 Projekce filmů z Archivu bezpečnostních složek
Sledování SNB demonstrace z Albertova na Vyšehrad a na Národní třídu. 75 min.
Komentář příslušníků tajné policie. Film bude mít premiéru a bude vysílán neupravený.
20.50 – 22.50 Projekce filmů z Archivu bezpečnostních složek
Sledování SNB situace v Praze den poté, Václavské náměstí, Karlovo náměstí, demonstrace, Újezd, postup demonstrantů na Hrad. 120 min.
Komentář příslušníků tajné policie. Film bude mít premiéru a bude vysílán neupravený.
23.00 – 23.40 Projekce propagačního filmu studentů z archivu prof. J.Tachezyho
Film určený k propagaci požadavků studentů a divadelníků v mimopražských oblastech. 40 min.
23.40 -- 23.50 Film Odhalení pamětní desky na Albertově CIT PřF UK. 10 min.

Vstup na všechny projekce zdarma

Eva Novotná

vyvěšeno: 09.11.2009
ID článku: 3539


Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
[Server]
Školství
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]