[Home Page]

Atlas krajiny České republiky byl představen

"Mám k Atlasu citový vztah, neboť vznikal i z mé iniciativy, kdy jsem působil jako náměstek ministra," vzpomíná Ladislav Mika a dodává, že od roku 2003 na něm pracovalo přes 300 odborníků. Atlas krajiny je podle ministra souhrnem komplexního poznání krajiny Čech, Moravy a Slezska, vycházející z přírodních predispozic krajiny pozměněných historickým, kulturním a ekonomickým vývojem.

"Česká republika totiž dodnes nemá narozdíl od Slovenska svůj národní atlas. Myslím, že vydání Atlasu krajiny může tak tuto mezeru zacelit," řekl ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Atlas bude tisknout začátkem roku 2010 na Slovensku tiskárna v Harmanci v předpokládaném nákladu 4 000 výtisků a ve stejném nákladu vyjde Atlas i na CD. Bude distribuován podle zvláštního rozdělovníků tak, aby se dostal do všech vědeckých, univerzitních a dalších velkých knihoven, dále na úřady státní správy, na střední školy a instituce. Část nákladu by se podle informace z ministerstva měla prodávat na knižním trhu. "Jeho cenu, která se bude asi hodně rovnat výrobní ceně, mohu jen odhadnout asi na 4000 Kč," řekl ministr na dotaz novinářů.

V atlase najdete stovky map, vářezů, grafů a fotografií. Mapy Česka v atlase najdete v měřítku od půlmiliónky až po měřítko 1:3 000 000. Jsou zde unikátní mapy, které zatím nikdo nevytvořil, ale i staré mapy reprodukované do atlasu z archívů. V samostatné kapitole najdete i známe a méně známé reprodukce malířů krajinářů jako napřiklad Labskou krajinu z roku 1863 od Josefa Mánesa. Na tiskové konferenci bylo upozorněno, že Atlas krajiny České republiky zcela jistě překoná svými rozměry a vahou dosavadní rekordní kartografické dílo Satelitní atlas pyramid, kterému před lety Agentura rekordů a kuriozit v Pelhřimově uznala prvenství. Stačí si jej jen nechat přeměřit komisařem z Pelhřimova.

Je dobře, že téměř desetilogramová publikace nepřekročila svoji vahou hranici 15 kilogramů, která je v Zákoniku práce mezní vahou pro břemena, jež mohou přenášet ženy knihovnice. Jinak atlasové mapy budou pro uživatele k prohlížení ve vazbě, ale i ve volných listech. Mezi autory map a podkladů k nim najdete řadu známých institucí a jmen kartografů, geografů a dalších odborníků, jež znáte z časopisu, který čtete.

Petr Skála

vyvěšeno: 19.11.2009
poslední aktualizace: 08.12.2009
ID článku: 3546
další informace: http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=683

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server] KartografieZ domova [Pošta]