[Home Page]

Dvě ministerské zprávy plné map

Poslední listopadový den zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí ČR dvě zajímavé zprávy, které ve stejný den patrně vzala na vědomí vláda ČR. Jde o dokumenty

PŘÍRODA A KRAJINA ČESKÉ REPUBLIKY ( Zpráva o stavu 2009)
a
ZPRÁVU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČR V ROCE 2008.

Zprávy jsou plné informací, jež můžete znát pro svoji práci, ale navíc jsou zde uvedeny zajímavé mapy. Zpráva o stavu přírody a krajiny obsahuje dokonce přes 30 map a leteckých snímků a ještě více grafů.

Na obě zprávy se dostanete přes stránky ministerstva, kam byly s průvodním textem zařazeny, krátce po zveřejnění nebo přes odkazy, které jsou zde rovněž uvedeny.

http://www.mzp.cz/

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_091130_zpravaostavu/$FILE/zprava%20o%20stavu2009.pdf

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_091130_zpravaoZP/$FILE/Zprava_ZP_CR_2008.pdf

Petr Skála

vyvěšeno: 30.11.2009
ID článku: 3558
další informace: vimevite.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server] KartografieZ domova [Pošta]