[Home Page]

Ještě Cimrman a nástěnný kalendář

Z dopisu čtenáře:
„…moc jsem se zaradoval, hlavně když jsem uviděl článek o Cimrmanovi, neboť nevynechám jedinou možnost se s Ním setkat.
Obsah článku se mi celkem zalíbil (zejména skutečná a pravdivá interpretace ISKN), ale při jeho čtení jsem byl velmi zklamán. Očividné překlepy bych asi omluvil, zcela náhodné používání čárek by se dalo vydržet, ale množství hrubek už je na pováženou. Myslím, že cimrmanologové (hlavně ti praví) velmi dbají na čistotu a krásu našeho jazyka – Tschechisch.“


Otištěná verze je opovrženíhodné zanedbání (žel, mé), protože se použil text před korekturou, avšak korektura již byla dávno provedena a článek měl být již několikrát nasazen do Zeměměřiče, ale vždy ho na poslední chvíli nahradilo něco aktuálnějšího a důležitějšího. Tak se Cimrman stále přesouval k možnému využití v dalším a dalším čísle.
V prosincovém Zeměměřiči došlo k navýšení počtu stran o 25 %, takže se použil "již dávno hotový text" o Cimrmanovi, ale ve verzi před korekturou. Vzhledem k časové tísni už článek nikdo znovu nečetl a všechny chyby se otiskly neopravené. A to je trapné.
Většinou se chyby objevují jen v textech psaných na poslední chvilku (úvodník, obsah, popisky fotek...) a texty dávno přečtené jsou správně. Často je v článcích tolik chyb, že se dělají i 3 korektury.

Za upozornění na chyby děkuji, zkazilo mi to předvánoční čas, ale nějak se s tím budu muset vypořádat. Na oplátku všem prozradím, že několik tiskařských šotků se vloudilo i do 1. pololetí nástěnného kalendáře především u označení pořadí týdnů. Opět po korekturách se na poslední chvíli do kalendáře vkládaly akce a číslování týdnů se rozhodilo. :-(
Uděláme errata na webu i v časopisu a každý si to budete moci přelepit. Víc nezvládneme.


A co na to čtenář?:
...Hlavní dvě pravidla geodézie zní:
1. Všude je chyba.
2. Zdá-li se, že někde není chyba, jsou tam chyby dvě, které se vzájemně vyruší.
Přeji Vám do nového roku co nejméně překlepů a chyb a hodně zdaru s časopisem, který vždycky rád čtu...Díky, budeme se dále snažit nemít žádné chyby nebo je dělat alespoň v násobku dvou, aby se vzájemně mohly vyrušit. :-)

Radek PETR

vyvěšeno: 10.12.2009
ID článku: 3564


Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
[Server] Zajímavosti [Pošta]