[Home Page]

Valná hromada CAGI

Oznamujeme termín valné hromady CAGI: 25.3.2010 na adrese CAGI - Praha 1, Novotného Lávka 5, od 11:00 do 13:00 hodin v sále č. 414.

Valná hromada zhodnotí rok 2009 a podiskutujeme o veselejším a profesionálnějším českém GISování s výraznou pomocí naší asociace v roce letošním. Abychom jen neschůzovali a vaše cesta do srdce Prahy přispěla vašemu odbornému růstu, uspořádáme téhož dne od 13:30 do 16:30 ve velkém sále č. 217 odborný seminář přístupný i široké odborné veřejnosti, a po něm otevřené volné setkání členů CAGI pro ty, kdo mohou a chtějí zdržet se do večerních hodin.

CAGI

vyvěšeno: 29.01.2010
ID článku: 3594
další informace: www.cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-01a02
[Server] GISZ domova [Pošta]