[Home Page]

Zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka

si vás dovoluje pozvat na odborný seminář

ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI PŘI POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Seminář proběhne dne 4. března 2010

Místo konaní:
Praha 1, Novotného lávka 5

Seminář je určen pro zeměměřiče, pracovníky pozemkových úřadů, katastrálních pracovišť a projektanty pozemkových úprav.

Místo konání:
budova ČSVTS, sál 417 Novotného lávka 5, Praha 1

Časový průběh semináře:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 12.00 dopolední programový blok
12.00 – 12.30 občerstvení, přestávka na oběd
12.30 – 14.00 odpolední programový blok


Odborné přednášky:
1. Předpisy, jimiž se řídí provádění zeměměřických činností při pozemkových úpravách, a některé poznatky o jejich dodržování Ing. Bohumil Janeček, ČÚZK, Odbor řízení územních orgánů
2. Provádění zeměměřických činností při pozemkových úpravách po novele katastrální vyhlášky Ing. Jan Kmínek, ČÚZK, Odbor řízení územních orgánů
3. Zjišťování průběhu hranic a související zeměměřické činnosti v pozemkových úpravách Ing. Petr Pospíšil, Katastrální pracoviště Vyškov
4. Zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách z pohledu kontrolního orgánu Ing. Oldřich Chmelík, Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích
5. Zaměření zájmového území pro návrh pozemkové úpravy Ing. Vladimír Luks, Geodetické sdružení, s.r.o., Příbram


Odborný garant semináře:
Ing. Miloslav Jebavý, Středočeská pobočka ČMKPÚ E-mail: miloslav.jebavy@gepard.cz tel.: 257 322 000

Organizační garant semináře:
Ing. Antonín Svoboda, Středočeská pobočka ČMKPÚ Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 E-mail: antsvoboda@seznam.cz tel.: 221 082 270, mobil: 608 525 662

Účastnický poplatek:
Základní účastnický poplatek . . . . . . . . . . . 850,- Kč
Členové ČMKPÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,- Kč
Studenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdarma
Při platbě na místě bez předchozí registrace bude účtována přirážka 100,- Kč.

Účastnický poplatek zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není plátcem DPH. V průběhu semináře bude účastníkům vystaven daňový doklad.

Vyplněnou přihlášku zašlete do 26. 2. 2010 na adresu:
Ing. Antonín Svoboda, Středočeská pobočka ČMKPÚ Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 E-mail: antsvoboda@seznam.cz
Přihlášku je možno poslat E-mailem, elektronickou verzi přihlášky najdete na webových stránkách ČMKPÚ (www.cmkpu.cz).

Ing. Miloslav Jebavý

vyvěšeno: 16.02.2010
ID článku: 3619
další informace: www.cmkpu.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Pozemkové úpravy Z domova
[Pošta]