[Home Page]

Předseda ČSGK Václav Šanda dostal k šedesátinám vrtulník

PRAHA (23.2.2010) - Kdyby předseda Svazu geodetů a kartografů Václav Šanda přišel na svět o padesát dnů dříve, mohl by říkat, že se narodil v první polovině minulého století. Nestalo se tak, ale i tak je uznávaný geodet narozený pět let po válce pamětníkem událostí, které otřásly rodnou zemí. Jako desetiletý zažil přerod z ČSR na ČSSR, v osmnácti letech viděl okupující příjezd tanků s bílými pruhy do Československa, ve čtyřiceti byl svědkem zárodku dění řečeno s klasikem: "Po Bílé Hoře druhého největšího přesunu vlastnictví k nemovitostem," a ve dvaačtyřiceti zaznamenal rozdělení Československa na Česko a Slovensko.

Václava Šandu bylo a je možné vidět většinou tam, kde se geodeticky něco zajímavého provádělo. Šandovy zeměměřické stopy bychom vystopovali na nejrůznějších elektrárnách, ve skutečných nikoliv finančních tunelech, v průmyslových areálech a ještě tam, kde se dala uplatnit hluboká znalost inženýra Šandy z inženýrské geodezie. Rozdělení Československa způsobilo, že Václav Šanda zeměměřicky působí čas od času i v zahraničí třeba jako nedávno v Bratislavě, kde byl coby zeměměřič přitom, když se nový most ve slovenské metropoli stavěl způsobem, o kterém by se dalo říci, že bočně připlul z jednoho břehu na druhý. Šanda to zaměřil tak, že most přes Dunaj připlul, kam měl.

Foto:  Petr Skála (klikni a uvidíš větší fotografii)
Václav Šanda a vrtulník


Teď si otestujte své reákce. K napsanému slovu přiřaďte druhé. Třeba ke slovu „katastr" většina z vás napíše „nemovitostí", tak jako ke slovu "parcelní" napíšete „číslo" a když tak budeme pokračovat dál, tak ke slovu „normy" přiřadí zeměměřič většinou jméno „Šanda".

V čele předsedy Českého svazu geodetů a kartografů je Václav Šanda již druhé volební období a oprávněně, neboť při volbách do Rady dostal na hlasovacích lístcích největší počet hlasů ze všech volených členů. Předseda Svazu je respektovaný i na ústředním orgánu státní správy pro zeměměřictví a katastr v Praze v Kobylisích a co je důležité zejména předsedou i místopředsedou Úřadu. Protože shodou okolností oba muži mají stejná křestní jména, je nutné podotknout, že odborné konzultace, rozhovory a častá souznění s oběma Karly, jsou pro Svaz přínosem.

Dříve se žertem říkalo: "Neraď, není ti šedesát a nebyl jsi v Sovětském svazu ." Václav Šanda v únoru 2010 splňuje již i druhou podmínku.
Návštěvu SSSR Václav Šanda stihl ještě před jeho rozpadem a nyní se stal předseda ČSGK i šedesátníkem.

Za geodety mu na zasedání Rady ČSGK blahopřál „zlatá šedesátá léta" jako první v pořadí první místopředseda ČSGK Jiří Bureš a předal dárek - dálkově řízený model vrtulníku. První pohled předsedy na model vrtulníku sice vypadal, jako kdyby mu vrtulník zrovna uletěl, ale možná, že autor tohoto článku jen nesprávně vyhodnotil situaci, jež sledoval.

Popřejme Václavi Šandovi společně se svazovými radními „zlatá šedesátá léta" prožitá jen se samými pracovními i osobními úspěchy a k tomu ještě ve zdraví.

Pokus o vůbec prvně někde zveřejněný životopis předsedy ČSGK Václava Šandy dopadl tak, jak jste si jej přečetli. Trochu více si pak ještě můžete přečíst a na fotografie předsedy s vrtulníkem se podívat na webu Vimevite.cz ...

Petr Skála

vyvěšeno: 25.02.2010
ID článku: 3629
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=723

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]