[Home Page]

Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let

Dne 3. března 2010 se můj otec dožívá ve zdraví a pln své celoživotní energie krásných osmdesáti let. Takové kulaté jubileum si zaslouží trochu bilancování, ale nechtěl bych opakovat skutečnosti, které jsem na stránkách tohoto listu již před pěti roky zmiňoval (viz.Zeměměřič 1+2/2005).

Jsem rád, že můj otec může nadále ve firmě, kterou jsme společně v roce 1990 zakládali, působit. Jsem rád, že i nadále můžeme v naší firmě Hrdlička, spol. s r.o. využívat jeho zkušeností především v oblasti inženýrské geodézie a technických map.

Poslední roky se oslavenec aktivně podílí na prosazování oborových zájmů v legislativní oblasti. Za zmínku stojí pomoc při prosazení některých stěžejních bodů ve stavebním a energetickém zákoně. Vždy mu při tom záleželo i na celospolečenském přínosu a ne jen a pouze na prosazení našich zájmů oborových. Věřím, že v této oblasti činnosti najdeme mezi námi stejně energické následovníky, kteří by zájmy oboru v této oblasti zastávali.


Takže Ti, tati, jménem všech tvých přátel geodetů přeji hodně zdraví do dalších let.

Martin Hrdlička

vyvěšeno: 26.02.2010
poslední aktualizace: 02.03.2010
ID článku: 3630


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server]
Historie
Zajímavosti KGK
[Pošta]