[Home Page]

Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010

Vážený(á) kolega (kolegyňa),
srdečne vás pozývame na pokračujúci 6. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010“. Konferencia sa bude konať 7. až 9. 9. 2010 v Demänovskej doline, Hotel REPISKÁ***.
Radi privítame Váš príspevok a poznatky z oblasti vedecko – odbornej problematiky riešenej na vašom pracovisku.
Informácie, organizačné pokyny a prihlášku nájdete na www.fberg.tuke.sk

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

1. Geodézia, kartografia a banské meračstvo
• Legislatíva, organizácia a výchova v odbore geodézia, kartografia a banské meračstvo
• Metódy, technológie a prístroje
• Kartografické aspekty geodézie a banského meračstva
• Digitálna kartografia
• Geodynamika, inžinierska geodézia, deformačné merania a ďalšie aplikované aspekty v geodézii, banskom a podzemnom meračstve
• Družicová, kozmická a astronomická geodézia
• Geodetické siete a spracovanie meraní

2. Geografické informačné systémy (GIS)
• História a súčasné trendy v GIS
• Modely dát a štruktúr
• 3D vizualizácia priestorových dát
• Plánovanie a projektovanie GIS technológií

3. Kataster nehnuteľností
• Legislatíva, organizácia a aktuálne problémy v katastri nehnuteľností
• Katastrálny základ a katastrálne systémy
• 3D kataster - perspektívy využitia
• Aplikácie katastrálnych dát


Tešíme sa na spoločné stretnutie
S pozdravom

prof. Dr. Ing. Janka Sabová, predsedkyňa organizačného výboru

vyvěšeno: 01.03.2010
ID článku: 3631
další informace: www.fberg.tuke.sk


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GIS
Školství Ze zahraničí
[Pošta]