[Home Page]

Pozemkové úpravy a jejich finanční zabezpečení pro období 2010 až 2013

Na půdě ministerstva zemědělství aktuálně vznikl „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013“. Tento čtyřletý plán konkrétně rozpracovává koncepci pozemkových úprav a stanovuje priority pro oblast pozemkových úprav. Na letošní rok je připraveno celkem 2,33 miliard korun na pozemkové úpravy, což představuje zatím rekordní objem peněz.

redakce

vyvěšeno: 11.03.2010
ID článku: 3642
další informace: eagri.cz/public/eagri/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2010_pozemkove-upravy-a-jejich-financni.html


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]