[Home Page]

Další ročník mezinárodní soutěže v geodetickém pětiboji pro žáky středních škol se zaměřením na G+K

Ve dnech 23. – 25. 4. 2010 se v Lučenci (na Slovensku) koná další ročník mezinárodní soutěže v geodetickém pětiboji pro žáky středních škol se zaměřením na geodézii a kartografii. Rádi bychom se jako škola opět zúčastnili a obhájili vítězství z předešlých let. Vysíláme svoje dvě trojčlenná družstva složená z vybraných žáků 2. – 4. ročníků.

Cílem této soutěže je porovnat teoretické i praktické dovednosti v mezinárodním klání. Budeme absolvovat pomocí příruční GPS cca 13 km dlouhou trasu se stanovisky, na kterých nás čekají soutěžní úkoly (typické činnosti geodetů a vědomostní test z oblasti moderních měřických technologií).

Obracíme se na Vás, zda-li byste neměli zájem v rámci sponzorství propagovat Vaši firmu prostřednictvím našich družstev. Způsob možného sponzorského daru (zakoupení jednotného sportovního vybavení nebo finanční částku) projednejte prosím s ředitelem školy Ing. J. Růžkem, případně s vedoucí akce Ing. J. Mansfeldovou.

Předem děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci.
Ing. Jaroslav Růžek tel: 284 821 803 ruzek@spszem.cz
Ing. Jana Mansfeldová tel: 284 823 470 mansfeldova@spszem.cz

HL

vyvěšeno: 29.03.2010
ID článku: 3664
další informace: www.spozem.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server] ŠkolstvíZe zahraničí [Pošta]