[Home Page]

Most do minulosti – mapová aplikace

Projekt si klade za cíl umožnit návštěvníkovi těchto stránek sledovat změny krajiny Mostecka uplynulých desetiletí nad dostupnými mapovými a obrazovými podklady. <br /><br /> V projektu jsou jako podkladové využity zejména ortofotomapy sestavené z leteckých snímků archivovaných Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) v Dobrušce. V současné době jsou zpřístupněny ortofotomapy z let 1938, 1952, 1964, 1975 a 1987, a dále ortofotomapy z let 2003 (poskytovatel GEODIS) a 2008 (poskytovatel ČÚZK). Dalším mapovým podkladem jsou mapy III. vojenského mapování (topografická sekce/toposekce), zde konkrétně mapové listy z poč. 20. stol., nejmladší z r. 1938, poskytnuté Zeměměřickým úřadem. <br /><br /> Posledním historickým mapovým podkladem jsou tzv. císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880, což jsou kolorované katastrální mapy cca z pol. 19. stol., taktéž ze Zeměměřického úřadu. Císařské otisky jsou průběžně doplňovány, zejména z důvodu náročnosti jejich přípravy. <br /><br /> Pro usnadnění orientace jsou mezi podkladovými mapami zařazeny také základní mapy středních měřítek (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000). <br /><br /> Pro funkčnost projektu je nutné mít nainstalován Flash Player 10.x.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 25.04.2010
poslední aktualizace: 26.04.2010
ID článku: 3691
další informace: www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=6770&p1=3058

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server] KartografieHistorie [Pošta]