[Home Page]

S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2009

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
ve spolupráci s pobočkou Praha
Českého svazu geodetů a kartografů
a
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním

vypisuje

S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2009
a vyzývá geodety z České republiky, geodetické firmy, jednotlivá pracoviště resortu ČÚZK, katedry vysokých škol oboru geodesie i kolektivy geodetů k účasti na této soutěži

Přihlášky zasílejte do 15.5.2010 na adresu :

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora), Plamínkové 1592, 140 00 PRAHA 4

Mediálním partnerem soutěže je časopis ZEMĚMĚŘIČ

Sledujte www.kgk.cz.

redakce

vyvěšeno: 27.04.2010
ID článku: 3697
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server] RůznéKGK [Pošta]