[Home Page]

HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2

Společnost HSI, spol. s r. o. ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic (dále jen TO2) uspořádala odborný seminář pro dodavatele TO2. Stěžejním tématem setkání byl přechod na datový formát DGN V8 v rámci společnosti TO2, důvody přechodu, organizační zabezpečení, nová směrnice TD 000002 stanovující přesná pravidla pro zpracování dokumentace pro dodavatele TO2 a představení softwarového vybavení podporujícího předávání dat. Setkání dodavatelů TO2 se zástupci společností TO2 a HSI proběhlo 4.5.2010 v hotelu Alwyn v Praze 8-Karlíně.

Hlavní slovo k tématu změny formátu předávaných dat a problematiky nové směrnice měli zástupci společnosti TO2. Michal Hamouz (manažer pro standardy a systémy) objasnil důvody, které vedly ke změně datového modelu. Zdůraznil přechod od mapového díla k inteligentním datům nesoucím si GIS vlastnosti. Představil technologii XFM (XML feature modeling), která o několik tříd zvýšila hodnotu vektorových dat a zároveň umožnila citelné zjednodušení datového modelu. Poukázal na zastaralost dosavadního řešení (datový formát DGN V7) a technologické povýšení dané otevřeným formátem DGN V8 XFM a zároveň vyzdvihl přínos pro společnost TO2 a zjednodušení a zkvalitnění výměny dodavatelsky pořizovaných dat. Firma HSI jako několikaletý partner společnosti TO2 pro oblast grafických dat navázala představením programového zázemí, které je pro dodavatele k dispozici (MacroTEL Lite, ProGEO a HSI Tools), včetně konkrétních ukázek.

firemní příspěvek HSI

vyvěšeno: 18.05.2010
ID článku: 3717
další informace: www.hsi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek HSI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
[Server] GISZ domova [Pošta]