[Home Page]

Využít software až na dřeň

Společnost GEPRO dlouhodobě uskutečňuje program komplexní podpory v zavádění a provozování informačních a komunikačních technologií, speciálně v oblasti geografických informačních systémů, geodézie a projektování. Tato podpora zahrnuje dodávky nejnovějšího programového vybavení a dat, školení a nejrůznější služby. Jejím cílem je pomoci uživatelům ve využívání moderních softwarových technologií a ještě lépe je připravit na efektivní řešení praktických úloh v praxi.

Program podpory je postaven na několika základních principech:
-- Hlavní verze softwaru jsou vydávány v dvouletých intervalech.
-- V mezidobí jsou vydávány aktualizace, které lze mimo jiné volně stahovat z internetového serveru společnosti.
-- Uživatelům je poskytována telefonická podpora.
-- Je připraven standardní program školení uživatelů.
-- Je možné využít nabídky speciálních školení na přání, přímo u uživatele, s jeho daty, zaměřené cíleně na jeho potřeby.
-- Pro systém MISYS lze využít podporu partnerské sítě z nejbližšího okolí uživatele.
-- Každý rok je možné zúčastnit se setkání uživatelů.

Profesní vzdělávání
Jednou z hlavních opor firem jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Řada firem si to již uvědomuje a své zaměstnance na standardní školení systémů KOKEŠ, MISYS a PROLAND vysílá pravidelně. Další firmy a instituce si objednávají speciální školení, která se uskutečňují na jejich pracovištích a jsou zaměřena na jejich specifickou problematiku. Speciální školení přímo na pracovišti uživatele se týkají nejčastěji systému MISYS.
Význam kvalifikace zaměstnanců si uvědomuje rovněž Evropská unie. V rámci svých dotačních programů přispívá na řadu vzdělávacích aktivit, které umožňují firmám zabezpečit svým zaměstnancům kvalitní vzdělávání za minimální prostředky. Až do konce října 2010 mohou i malé a střední firmy žádat o dotaci z Evropské unie v rámci programu Educa (www.czechinvest.org/educa-vyzva-ii) na projekty specializovaného vzdělávání, kde alespoň 80 % vzdělávacích aktivit je zaměřeno na specifické znalosti zaměstnanců.
Pro tyto účely firma GEPRO přichystala speciální vzdělávací program v rozsahu nejméně 50 hodin, připravený na míru geodetickým a geoinformačním firmám, zaměřený na již uvedené systémy.

Podpora partnerů
Pro partnery společnosti GEPRO, kteří šíří systém MISYS ve svém regionu, jsou připravovány specializované semináře každý měsíc. Na nich jsou seznamováni s novými funkcemi softwaru, technologickými postupy, dalším vývojem softwaru, obchodními dovednostmi apod. Pravidelná účast na těchto školeních je podmínkou pro získání certifikátu, kterým partneři společnosti dokládají uživatelům systému MISYS svou způsobilost k poskytování služeb.

Setkání uživatelů
Každoročně pořádané setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS je místem, kde si účastníci mohou mezi sebou vyměňovat své zkušenosti s využíváním softwaru, řešit aktuální problémy s vývojáři, vyslechnout si praktické poznatky jiných uživatelů, zúčastnit se školení, navázat nové kontakty apod.

Letošní již 16. ročník se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2010 v Praze na Masarykově koleji. Také tady vás rádi uvidíme.

Ivo Lindovský, GEPRO, s.r.o.

vyvěšeno: 17.06.2010
ID článku: 3736
další informace: www.gepro.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
[Server] Software [Pošta]