[Home Page]

MISYS: společně dosáhneme více

Široká partnerská síť, kvalitní software, dostupné služby a příznivá cena umožnily modulárnímu geoinformačnímu systému MISYS zařadit se mezi nejrozšířenější systémy GIS užívané v celé České republice.

Nejvíce prezentovaným a nejlépe viditelným výsledkem společnosti GEPRO je GIS systém MISYS, využívaný zejména ve veřejné správě ČR. Z celkového počtu více než 2 100 implementovaných a provozovaných řešení MISYS jich přes 80 % připadá na segment státní správy a samosprávy. Právě obchodním partnerům (dealerům), často geodetickým firmám, patří významný podíl na takovém rozšíření systému MISYS mezi uživateli v ČR.

Jak rozšířit spektrum činností?
Přirozenými partnery společnosti GEPRO při šíření systému MISYS ke koncovým zákazníkům jsou geodetické firmy všech velikostí. Tyto firmy svůj region velmi dobře znají, mají v něm již vytvořen okruh zákazníků, kterým poskytují standardní geodetické služby. Další rozvoj těmto firmám může zajistit využití synergických efektů znalosti prostředí, dostupných dat a systému MISYS. Výsledkem je schopnost poskytovat svým zákazníkům služby z oblasti geoinformačních technologií, ke kterým mají geodetické firmy už z principu velice blízko.
Spolupráci se zákazníky v oblasti GIS lze zahájit např. poskytnutím zdarma šířené prohlížečky MISYS-VIEW nebo bezplatným zapůjčením systému MISYS. Software je nezbytně nutné doplnit o základní datovou sadu pro dané území - nejčastěji katastr nemovitostí, ortofotomapy a technické mapy, územní plány apod.
Na tuto základnu je možné dále nabalovat nejrůznější další mapy a podrobné evidence (pasporty). K typickým patří např. pasporty nemovitého majetku, nájmů, technického vybavení, komunikací, výkopových prací, reklam, hřbitovů atd. Tyto a další pasporty, kterých je v nabídce modulárního systému MISYS více než padesát, umožňují získávat dlouhodobé zakázky. Významnou roli přitom hraje potřeba cyklické aktualizace systému MISYS včetně dat.
Vedle již existujících zákazníků (typicky obcí) je možné okruh zákazníků dále rozšiřovat aktivním oslovováním potenciálních nových uživatelů. Patří k nim správci území, areálů, budov, reklamní agentury, realitní kanceláře, zemědělské farmy, letiště, golfová hřiště, ZOO apod.
Model poskytování komplexního servisu v podobě služeb, dat a softwaru zajišťuje našim partnerům větší stabilitu a vyšší úspěšnost v získávání zakázek i v méně příhodných ekonomických podmínkách.

Podpora a certifikace
Firma GEPRO se stará o trvalé zvyšování odbornosti svých obchodních partnerů. Každý měsíc pořádá celodenní semináře věnované rozšiřování obchodních dovedností a technických znalostí o systému MISYS. Partneři mají systém MISYS k dispozici pro obchodní účely bezplatně. Pravidelná účast na školeních je podmínkou pro získání certifikátu, kterým obchodní partneři dokládají svou způsobilost k poskytování služeb spojených se systémem MISYS. Při spolupráci se společností GEPRO však není na místě obava z extrémních nároků na počítačovou gramotnost, neboť systém MISYS je přizpůsoben pro šíření pracovníky s běžným technickým vzděláním a je uživatelsky velmi přívětivý. Součinnost mezi firmou GEPRO a jejími partnery může probíhat od čistě obchodní úrovně až po technickou realizaci. V případě rozsáhlejších projektů a požadavků zákazníka jsou při nasazování modulů MISYS připraveni pomoci mimo standardní technicko-obchodní pracovníky i vývojáři a techničtí experti společnosti GEPRO. Nyní je partnery společnosti GEPRO v České republice více než 70 geodetických firem z toho přes 30 s certifikací platnou na rok 2010. Připojíte se k nim také vy?

Certifikovaní partneři společnosti GEPRO v ČR
Brno: GB - geodezie, s.r.o.
Břeclav: GEOPLÁN – Radovan Jaša, s.r.o.
Česká Lípa: Luděk Loužecký
České Budějovice: GEFOS, a.s
Havlíčkův Brod: GEONOVA, s.r.o.
Horažďovice: Ing. Martin Vacke
Hradec Králové: Geodézie Východní Čechy, s.r.o.
Jablonec nad Nisou: GEODÉZIE Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Karlovy Vary: GESPOL, s.r.o.
GIS projekt, s.r.o.
Ing. Zdeněk Talla – GEOSTAV
ZPIK, Ing. Václav Kellner
Kolín: Geodetická kancelář Kolín
Kutná Hora: Jitka Pospíšilová
Litoměřice: GEOS, geodetické služby, v.o.s.
GRV Engineering, s.r.o.
Luhačovice: HD GEO, s.r.o.
Most: Zdeněk Fejfárek - měřické práce
Opava: Geometra Opava, s.r.o.
Ostrava: GEFOS, a.s.
Ing. Libuše Kozáková
Pardubice: GAP Pardubice, s.r.o.
Plzeň: GEO HRUBÝ, s.r.o.
GEOING PLZEŇ, s. r. o.
Ing. Vladislav Češka
Praha: GEFOS, a.s.
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Prachatice: GEOPLAN Prachatice, s.r.o.
Prostějov: GEODETIKA, s.r.o.
Rumburk: Petr Pščolka - Geodézie Rumburk
Tursko: Ing. Dana Kuchařová
Valašské Meziříčí: GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Michna a Ing. Palát, s.r.o.
Veselí nad Moravou: Geos, sdružení podnikatelů
Vrchlabí: Geodézie Krkonoše, s.r.o.
První geodetická
Židlochovice: Ing. Vít Havel

Ivo Lindovský

vyvěšeno: 17.06.2010
ID článku: 3741
další informace: www.gepro.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek GEPRO a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-01a02
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GIS
Software Z domova
[Pošta]