[Home Page]

KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.65

Nejvýraznější novinkou je volitený výpočet obvodu plochy ve funkcích Výměra, Obsah obrazce a Hromadný výpočet výměr, což by mohli ocenit především pracovníci pozemkových úřadů. <br /><br /> I tentokrát jsou mnohé novinky spojeny se zpracováním geometrických plánů, konkrétně se jedná o rušení škrtek parcelních čísel a symbolů druhu pozemku při automatické tvorbě vytyčovacího náčrtu nebo o korektní převod parcelních čísel se šipkou do výkresu budoucího stavu.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 22.06.2010
poslední aktualizace: 09.07.2010
ID článku: 3744
další informace: www.gepro.cz/aktuality/kokes-a-proland-965/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
[Server] Software [Pošta]