[Home Page]

HSI uvolnila novou verzi programu ProGEO

Nová verze ProGEO nese označení v10 a přináší řadu novinek a vylepšení. Z těch nejzajímavějších je možno uvést např. nový přístup k ukládání zakázek, dynamické menu závislé na otevřené zakázce, informace o stavbě, které lze využít v tiskových výstupech nebo při generování seznamu souřadnic, export stavby pro vytvoření adresářové struktury podle požadavku příslušné směrnice, nová funkce dávkové rozřezání výkresů nebo možnost vložení razítka či legendy do tiskového výstupu. <br /><br /> ProGEO využívají zejména dodavatelé projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, kteří vytvářejí kresbu a následně provádějí kontrolu dat podle platných norem a směrnic správců rozvodných sítí jako je např. Telefónica O2 Czech Republic, E.ON Česká Republika, Pražská energetika nebo ČEZ a data, která odevzdávají, musí splňovat přesně stanovené požadavky. <br /><br /> Veškeré informace k produktu ProGEO vč. popisu novinek a změn v nových verzích jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 01.07.2010
poslední aktualizace: 09.07.2010
ID článku: 3752
další informace: www.hsi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
[Server] Software [Pošta]