[Home Page]

Přijeďte na setkání GEPRO & ATLAS aneb KOKEŠ se narodil před 30 lety

V období těsně po revoluci všechno kvasilo – staré socialistické organizace zanikaly, nové soukromé firmy vznikaly. V této době, v roce 1991, byla založena společnost GEPRO. Historie systému KOKEŠ, který společnost GEPRO vyvíjí, však sahá ještě hlouběji. První pokusy o výpočetní a grafické úlohy v oblasti automatizace projekčních prací ve stavebnictví začaly již v roce 1975 na půdě Projektového ústavu VHMP. V roce 1979 vzniklo první programové vybavení s názvem KOKEŠ pro stolní počítače HP9845 a začalo se využívat v praxi.

KOKEŠ na platformě PC slaví 20 let
Následujících 10 let pokračovaly práce na vývoji softwaru i přes problémy s hardwarovým vybavením. Situaci změnil rok 1989 - přišly osobní počítače PC a sametová revoluce. Vedle diskusí o dovozu grafických systémů se zvažovala možnost využít domácí řešení. Skupina vývojových pracovníků ve spolupráci s rezortem ČÚZK (tehdy ČÚGK) začala pracovat na interakčním grafickém systému pro potřeby geodetů a dokázala nabídnout vlastní software, šitý na míru českým a slovenským geodetům, a to výrazně levněji. Systém KOKEŠ na platformě PC letos slaví už 20leté výročí.

Systém MISYS je 15letý
V polovině 90. let nastalo období, kdy se začalo uvažovat o využívání digitálních map a dalších dat. Společnost GEPRO vyvinula geografický informační systém (GIS) MISYS pro potřeby měst, obcí i dalších uživatelů, který se v roce 1994 začal nasazovat v praxi. Činnosti firmy se soustředily hlavně na využití dat katastru nemovitostí, fotogrammetrie, územního plánování, účelových map, kartografie a dalších. Firma GEPRO začala uživatelům poskytovat komplexní služby v podobě dodávek na klíč. Systém MISYS letos slaví už 15leté jubileum.

Systémy MISYS-WEB a MISYS-CAR mají 10 let
Další rozvoj firmy GEPRO je spojen s rozvojem internetu. Jako příklad využití webových technologií lze uvést nasazení systému MISYS-WEB především ve veřejné správě. Začínají se prosazovat speciální uživatelské aplikace a integrační služby. Rozvíjí se informační systémy dopravy MISYS-CAR na bázi GPS, GSM, o které jeví zájem především komerční sektor, neboť přinášejí výrazné ekonomické úspory. Systémům MISYS-WEB a MISYS-CAR je letos již 10 let.

Setkáním uživatelů je 15 let
Začátek historie společnosti GEPRO je spjat se světem geodetů a dalších tvůrců dat. Na počátku devadesátých let data v digitální podobě téměř nebyla, takže pomocí systému KOKEŠ se mohly začít zpracovávat první digitální mapy, které poté posloužily pro další oblasti. V průběhu několika málo let se trh nasytil a geodeti se vybavili interakčním grafickým systémem, ať z produkce společnosti GEPRO nebo jiných výrobců. Rodina uživatelů produktů firmy GEPRO se natolik rozrostla, že nazrál čas na těsnější vazbu. Bližší spolupráce a využití partnerského programu umožnily především geodetickým firmám rozšířit spektrum činností o poskytování GIS systému MISYS a služeb s ním spojených na území celé ČR.
V roce 1995 se uskutečnilo první setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS. Místem setkání se stala obec Seč u Chrudimi, v té době hlavní město GIS v České republice. Ze setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS se stala tradiční podzimní gisová událost, která se v současnosti řadí ke třem nejhojněji navštěvovaným gisovým konferencím v České republice. Seč se stala domovem pro deset ročníků setkání uživatelů. V roce 2005 došlo ke změně a 11. ročník setkání uživatelů se již uskutečnil v Praze. Bylo vyslyšeno přání řady uživatelů, kteří toužili po místě, které by bylo dostupnější s využitím prostředků hromadné dopravy. Následující 12. ročník se uskutečnil v Olomouci, poté dvakrát v Praze.

Letos po patnácté
Na letošní 15. ročník se uživatelé sjedou ve dnech 19. a 20. října 2009 do Brna. Novinky letošního setkání jsou zaměřeny na informace k projektu digitální mapy veřejné správy, poprvé se v nabídce objeví sekce věnované globálním družicovým polohovým systémům (GNSS) a jejich využití v geodézii a v GIS systémech. Účastníci setkání se mohou podrobně seznámit s problematikou nové katastrální vyhlášky a činnostmi spojenými s územně analytickými podklady, také se mohou věnovat standardním otázkám spojeným s využitím softwarových produktů firem GEPRO a ATLAS v geodézii, projekční činnosti, pozemkovým úpravám nebo správě prostorových dat a dalším oblastem. Rádi Vás v Brně uvidíme.

Ivo Lindovský GEPRO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 08.07.2010
poslední aktualizace: 09.07.2009
ID článku: 3760


Z časopisu Zeměměřič č. 09-06a07
[Server] SoftwareZ domova [Pošta]