[Home Page]

MISYS-VIEW – GIS pro každého

MISYS-VIEW je prohlížečka společnosti GEPRO pro práci s grafickými daty. Umožňuje několik nejzákladnějších operací s vektorovými a rastrovými daty i jejich atributy. K jejím hlavním devizám patří jednoduchá obsluha a nulové pořizovací náklady.

Čte všechna data
MISYS-VIEW pracuje se základními typy dat, kterými jsou: vektorová data (vyk, vyp, dgn, dwg, dxf a shp) a rastrová data (cit, rle, rlc, bmp, gif, jpg, tif, ras). Všechny uvedené typy dat je možné otevřít a zobrazit bez nutnosti konverze. K práci s více datovými soubory je efektivní připravit projekt. MISYS-VIEW umožňuje rovněž využívat služby WMS, takže lze zobrazovat nejen data umístěná na vlastním počítači nebo v lokální síti, ale také na internetových serverech poskytujících tyto služby.

Vyhledává, měří, tiskne
K hlavním funkcím prohlížečky patří zobrazování grafických dat, rozšířené o měření vzdáleností, výpočet výměr apod. Dále je možné identifikovat a vyhledávat prvky, provádět výpisy prvků, selektovat objekty a vrstvy. Pomocí průhlednosti rastrů lze docílit současného zobrazení informací z více překrývajících se rastrů. Lze vybírat jednotlivé rastry, měnit vlastnosti barev a další. Důležitou funkcí prohlížečky MISYS-VIEW je možnost nejrůznějších tiskových výstupů.

Základ budování GIS
Ke zpracovaným datům (např. základní mapa závodu, technická mapa, katastrální mapa, orientační plán města, ortofotomapa, zaměření stavby apod.) je užitečné přidat prohlížečku MISYS-VIEW včetně projektu. Zákazníci tak získají možnost zobrazit vše potřebné na jedno stisknutí tlačítka. Se vzrůstajícími nároky lze kdykoli jednoduše přejít ke standardnímu systému MISYS s již známým prostředím - bez zásahu do používaných dat, jen s rozšířením funkčnosti. MISYS-VIEW je k dispozici volně ke stažení na www.gepro.cz v části GIS, v sekci Ke stažení. Proč to s MISYS-VIEW nezkusit?

Jan Procházka GEPRO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 08.07.2010
poslední aktualizace: 01.12.2009
ID článku: 3764


Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
[Server] Software [Pošta]