[Home Page]

Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun

Ze zajištěné e-mailové korespondence představitelů zúčastněných pěti firem vyplývá, že jeden soutěžitel koordinoval postup všech uchazečů o zakázku. Organizátor kartelu konkrétně rozeslal dalším čtyřem uchazečům částečně vyplněné tzv. krycí listy, tedy formuláře, v nichž uchazeči o zakázku uvádějí mj. svou nabídkovou cenu. V těchto dokumentech byly vyplněny jak nabídkové ceny pro jednotlivé ubytovny, tak ceny celkové. Ceny, které se posléze objevily v nabídkách uchazečů, přesně odpovídají částkám, jež jsou uvedeny v těchto formulářích. Vzhledem k tomu, že výběrová řízení na zakázky probíhají také v digitalizaci KM, je vhodné se seznámit s celou tiskovou zprávou ÚOHS k této problematice. Viz: www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/za-kartel-v-soutezi-o-verejnou-zakazku-ulozil-uohs-pokutu-temer-5-milionu-korun/

redakce

vyvěšeno: 04.08.2010
ID článku: 3780
další informace: www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/za-kartel-v-soutezi-o-verejnou-zakazku-ulozil-uohs-pokutu-temer-5-milionu-korun/


Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
[Server] Katastr nemovitostíRůzné [Pošta]