[Home Page]

Za publikování ceníku dostala komora pokutu

Komora porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že na zasedání představenstva schválila obsah a vydání Výkonového a honorářového řádu. Ten obsahoval hodinové sazby za výkony dané rozpětím v Kč/hod, tabulky s údaji o započitatelném procentu pro výpočet honoráře či údaji o pevné částce honoráře a tabulku pro stanovení celkového základního honoráře s údaji o započitatelném procentu pro výpočet honoráře.

Ceny za výkony autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nepodléhají cenové regulaci a měly by být tvořeny jen na základě interakce nabídky a poptávky na trhu. „Skutečné soutěžní prostředí nemůže akceptovat žádné ujednání, které dává svým adresátům návod či informace o tom, jak postupují konkurenti při stanovení ceny,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Výkonový a honorářový řád informuje členy Komory o jejích představách, jaká má být minimální výše honoráře. I když Komora v průběhu správního řízení deklarovala, že se jedná o nezávazný dokument, přesto byly informace o výši honoráře pro členy Komory inspirujícími. Výkonový a honorářový řád poskytl členům Komory jasnou představu o tom, jakým způsobem oceňovat své služby v konkrétních cenových relacích, a v konečném důsledku vedl k omezení možnosti spotřebitelů získat práci vykonávanou členy Komory za cenu nižší, než je cena doporučená v řádu.

Z těchto důvodů již komory a profesní sdružení podobné ceníky nepřipravují. Redakce časopisu Zeměměřič ale realizuje průzkum obvyklých cen za zeměměřické činnosti, který je veřejně dostupný a firmy může inspirovat k tvorbě své cenové politiky. Případně se mohou na svých webových stránkách připojit odkazem na ceník, že FIRMA POUŽÍVÁ OBVYKLÉ CENY ZA GEODETICKÉ ČINNOSTI.
Je však nutné poskytnout tyto údaje o svých cenách redakci, která je garantem zpracování a neposkytnutí konkrétních údajů třetím osobám. Zveřejněny budou anonymně pouze dopočtené ceny obvyklé se statistickými údaji.

Sběr dat probíhá v září a říjnu 2010 na stránkách Webu Zeměměřiče. Sledujte web a časopis Zeměměřič 9+10/2010.

redakce

vyvěšeno: 04.08.2010
ID článku: 3781
další informace: www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/komora-porusila-zakon/


Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
[Server]
Různé
ČSGK KGK
[Pošta]