[Home Page]

Zájezd na výstavu INTERGEO

V termínu 5.-10.10.2010 se uskuteční odborně – poznávací zájezd po Německu a Belgii spojený s návštěvou mezinárodního veletrhu INTERGEO v Kolíně nad Rýnem. Vedle možnosti seznámit se s nejnovějšími poznatky vědy a techniky v oboru zeměměřictví je cílem zájezdu neformálním způsobem přispět k rozšíření vzájemných vztahů mezi geodety pracujícími v různých sférách oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, jakož i vztahů mezi geodety a orgány, jejichž činnost má vztah ke katastru nemovitostí. Vítáme nové zájemce. Stáhněte si nabídku zájezdu a instrukce z webu Spolku zeměměřičů Brno.

Spolek zememeričů Brno

vyvěšeno: 04.09.2010
ID článku: 3798
další informace: www.spolekzememericubrno.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zememeričů Brno a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]