[Home Page]

Geomatika v projektech 2010

Geomatika v projektech je oborový seminář pořádaný Oddělením geomatiky, Katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na státním zámku Kozel dne 30. 9. 2010. Letošní ročník navazuje na loňské první setkání Geomatika v projektech 2009 a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007. Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro aktuální ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností.

Ze semináře vychází sborník abstraktů. Jeho loňskou podobu si můžete prohlédnout zde:
http://gis.zcu.cz/geoseminar/Geomatika_v_projektech_2009/Geomatika_v_projektech_2009-sbornik.pdf

Karel Janečka, kjanecka@kma.zcu.cz

vyvěšeno: 07.09.2010
ID článku: 3799
další informace:gis.zcu.cz/geomatika-v-projektech
gis.zcu.cz/geoseminar
gis.zcu.cz/geoseminar/Geomatika_v_projektech_2009/Geomatika_v_projektech_2009-sbornik.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server]
GPS
Školství Z domova
[Pošta]