[Home Page]

Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR

Vážení kolegové,

obdrželi jsme předběžnou informaci, kde ČÚZK zjišťuje názor KGK, ČSGK, naší redakce a vybraných prodejců na změnu rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR. Zveřejňovaný termím 1. října je pouze předběžné datum a bude včas upřesněno. R. Petr

From: Taraba, Pavel
Sent: Thursday, September 09, 2010 4:26 PM
To: redakce; vaclav.sanda; fafejta
Cc: gefos; geotronics; geoobchod; geodis; geus; geopen; geoteam
Subject: změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
Importance: High

Vážení kolegové,
obracím se na Vás jako zástupce oborového časopisu, Svazu, Komory a prodejce geodetických přístrojů a vybavení, které umožňují využití GNSS. Sdělujeme vám předpoklad, že k datu 1.10.2010 dojde k přechodu na novou realizaci systému ETRS89 v ČR, která plně akceptuje doporučení IAG nahradit v systému ETRS89 rámec ETRF89 rámcem ETRF2000. V důsledku tohoto kroku dojde ke změně geocentrických souřadnic všech bodů bodových polí, u kterých jsou vedeny v Databázi bodových polí (DBP), včetně stanic sítě CZEPOS. Ze stejného důvodu dojde ke „zneplatnění“ dnes používaných transformačních programů pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace bez volby identických bodů, které byly vyvinuty a naprogramovány pro transformaci mezi ETRS v epoše 1989.0 s rámcem ETRF89, nikoliv ETRF2000. Ke stejnému datu bude vyhlášena platnost nového jednotného postupu pro transformaci mezi novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK. Program bude možné získat ve VÚGTK, v.v.i., použité vzorce, konstanty, popis matematického postupu a další potřebná vstupní data budou veřejnosti zpřístupněny na www-Úřadu.

V příloze zasílám text aktuality, která bude v nejbližších dnech vyvěšena na titulní stránce Úřadu, další informace bude možné nalézt pod odkazem GNSS.

Zdraví

Pavel Taraba, Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor řízení územních orgánů

P.S. Změna se nedotkne transformačních programů schválených pro transformaci pomocí volby identických bodů a výpočtu místních transformačních parametrů, které řeší otázku transformace mezi dvěma souřadnicovými systémy na základě obecně platných matematických vztahů.


================================================================

Poznámka redakce z 9.9.2010:Sledujte titulní stránku Úřadu (další informace bude možné nalézt pod odkazem GNSS) a časopis Zeměměřič.

Poznámka redakce z 29.9.2010: Po širší diskuzi změnil ČÚZK termín přechodu, který bude včas oznámen. Podrobnější informace a osvětu naleznete v článku Den D se blíží na www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3817

redakce

vyvěšeno: 09.09.2010
poslední aktualizace: 29.09.2010
ID článku: 3801
další informace:www.cuzk.cz
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3817


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server] Resort ČÚZKGPS [Pošta]