[Home Page]

CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma

Pro přístup k produktům CZEPOS byla zprovozněna nová aplikace, která poskytuje kromě produktů (RINEX resp. virtuální RINEX) také podrobné přehledy a výpisy o jejich dostupnosti a kvalitě (přehled dostupnosti, počet přijímaných družic, vliv multicestného šíření signálu, odlehlá měření, počet fázových skoků).

V rámci testovacího provozu jsou uživatelům CZEPOS poskytovány produkty prostřednictvím nové aplikace do konce roku 2010 zdarma.

Podrobný návod ke stažení produktů a zobrazení přehledů dostupnosti a kvality naleznete na internetových stránkách CZEPOS http://czepos.cuzk.cz

redakce

vyvěšeno: 17.09.2010
ID článku: 3821
další informace: czepos.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server] Resort ČÚZKGPS [Pošta]