[Home Page]

Digitalizace mapových sbírek a archivů

Kartografická společnost ČR
Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Vás srdečně zvou na odborný seminář
Digitalizace mapových sbírek a archivů
pátek 22. října 2010 od 9 hodin
v budově zeměměřických a katastrálních úřadů (konferenční sál v 6. patře)
Pod sídlištěm 9, Praha 8 – Kobylisy.

9:00 – 10:30
· Zahájení - doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., předseda Kartografické společnosti ČR
· Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
RNDr. Miroslav Kronus, Zeměměřický úřad
· Záměr digitalizace Sbírky map a plánů Národního archivu
Mgr. Filip Paulus, Národní archiv
· Digitalizace jako nástroj záchrany ohrožených mapových fondů
Ing. Petr Fencl, Národní zemědělské muzeum/Kartografické centrum Velké Opatovice
· Představa o digitalizaci mapové sbírky Historického ústavu AV ČR
Mgr. Eva Chodějovská, Historický ústav AV ČR
· Digitalizační centrum ODIS VÚGTK, metody, postupy, výsledky a další cíle jeho práce
Ing. Milan Talich, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
· Digitální archiv geovědních mapových dokumentů
RNDr. Alena Čejchanová, Česká geologická služba
· 90 let Mapové sbírky na UK a co dál?
Mgr. Eva Novotná, UK - Přírodovědecká fakulta
· Diskuse
11:00 – 12:30
· Digitalizace vojenských topografických map
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., ČVUT - Fakulta stavební
· Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Čech
Jiří Bernas, Národní archiv
· Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Moravy
Dr. Jindra Emmerová, Moravský zemský archiv v Brně
· Internetová prezentace digitalizovaných map Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Ing. Stanislav Meissner, Zeměměřický úřad
· Informace o připravovaném projektu společnosti ICARUS
Mgr. Jiří Peterka, Zemský archiv v Opavě
· Projekt Svědectví map (digitalizace starých lesnických map)
PhDr. Vladimír Waage, Národní archiv
· Diskuse - Závěr
12:30 Oběd
13:30 Exkurze v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru - RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

Přihlášky
· nejpozději do 18.10.2010
· formou e-mailu na adresu miroslav.kronus@cuzk.cz
o uveďte jméno účastníka, instituci, e-mail
Vložné se neplatí, možnost oběda je v jídelně či bufetu v budově.

Kontakty Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., FSv ČVUT, tel. 224 354 730, jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz
RNDr. Miroslav Kronus, ZÚ – ÚAZK, tel. 284 041 681, miroslav.kronus@cuzk.cz

redakce

vyvěšeno: 12.10.2010
ID článku: 3839
další informace:archivnimapy.cuzk.cz
oldmaps.geolab.cz
www.zememeric.cz/kartografie


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]