[Home Page]

Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

Vážení kolegové,

žádáme vás o vyplnění ankety o vašich cenách v zeměměřických činnostech. Anketa není anonymní, takže výsledky budou mít větší váhu, ale redakce časopisu Zeměměřič se všem respondentům zavazuje, že se výsledky zveřejní pouze v anonymizované podobě.

První anketu jsme uskutečnili v roce 2008 a její výsledky byly publikovány v časopisu Zeměměřič č. 9+10/2008 a na Webu Zeměměřiče. Výsledky vzbudily značný ohlas, ale v 1. ročníku se nám nepodařilo zajistit relevantní počet respondentů. V tomto ročníku to i s vaší pomocí chceme napravit. Je to jediný způsob, jak čistým způsobem „regulovat“ ceny na trhu. Pokud zákazník uvidí ceny obvyklé a od firmy obdrží například ceny nesrovnatelně nižší, může se zajímat o důvod a strachovat se o kvalitu dodávané geodetické práce.

Výsledek ankety bude opět zveřejněn v časopise Zeměměřič a „ceník cen obvyklých“ bude dostupný i na Webu Zeměměřiče. Pokud se vám budou „ceny zamlouvat“ i pro vaši firmu, můžete si ze svých webových stránek na ceník udělat link. Zájemcům poskytneme také bannery „Naše firma pracuje za obvyklé ceny dle průzkumu časopisu Zeměměřič“. Všem účastníkům zpětně pošleme výsledky ankety, které si můžete dokopírovat do zelených listů „výsledky...“ v dokumentu, který jsme pro vás připravili na Webu Zeměměřiče, a hned se dozvíte, jestli jste dražší či levnější než ostatní firmy a o kolik. Naší snahou je udělat průzkum po krajích, takže pokud se sejde dostatečný počet respondentů, můžete si udělat porovnání dle krajů i v rámci celé ČR.

Jak máte vyplnit dotazník?
Předně si uložte dokument z webu k sobě na počítač mezi své dokumenty a nazvěte si ho jménem vaší firmy. V červené záložce „VYPLŇTE“ vyplňte ceny, které jsou pro vás obvyklé. Pokud si budete chtít nějakou položku upřesnit, podívejte se do listu „popis prací“.

Vyplněný soubor uložte a následně odešlete jako přílohu emailem do redakce@zememeric.cz Předmět emailu je „Anketa o cenách“. Pokud pracujete ve více krajích, máte více poboček a různé ceny, vyplňte tento soubor za každý kraj/pobočku samostatně a všechny soubory odešlete.

Po vyhodnocení ankety všem účastníkům pošleme výsledné ceny, které si každý může ve svém souboru překopírovat do listů s výsledky. Na Webu bude zveřejněn interval <-20 %, +30 %> od výsledné hodnoty, aby byl dán prostor uživatelům pro úpravu ceny pro zákazníka dle aktuální situace.

Ceny uvádějte bez DPH (20 %).

Vyplnění ankety neodkládejte. Není v našich silách anketu neustále připomínat. Nejpozdější termín zaslání výsledků je 2. listopadu 2010 (poslední prodloužený termín).

Tato anketa je pořádána za podpory předsedy ČSGK ing. Václava Šandy a ing. Petra Poláka, autora dříve vydávaných Ceníků geodetických prací. S oběma byla příprava konzultována, ale i oni se dozví pouze hromadné výsledky v anonymizované podobě. To vám zaručuje a na výsledky se těšíHELP TELEFON: ing. Petr Polák - 737 631 931

Soubor naleznete na www.zememeric.cz/anketa-ceny/anketa_2010-11_NazevFirmy.xls.

Vyplňte anketu o cenách v G+K

ing. Radek PETR

vyvěšeno: 12.10.2010
poslední aktualizace: 13.10.2010
ID článku: 3840
další informace: www.zememeric.cz/anketa-ceny/anketa_2010-11_NazevFirmy.xls


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie ČSGK
KGK
[Pošta]