[Home Page]

Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti

V areálu pražského hradu proběhla v Císařské konírně ve dnech 16.12.2009 až 4.4.2010 výstava Umění české reformace (1380-1620), pod anglickým názvem The Art of the Bohemian Reformation. Ohraničení rokem 1620 souvisí se známou bitvou na Bílé hoře a hromadným exodem nekatolické šlechty a inteligence do zahraničí. Součástí výstavy byl i snad poprvé v dějinách vystavený originál Klaudiánovy mapy z roku 1518. Jak známo tento originální tisk se zachoval pouze v jediném exempláři a je uložen v Litoměřicích. Mapa rovněž prošla kompletní a nákladnou rekonstrukcí. Pohled na tak neskutečně známé a veřejnosti naprosto nedostupné legendární dílo byl fascinující. Velký formát, krásně jasné barvy, výborně čitelný text. Škoda, že zeměměřická veřejnost nebyla v širším rozsahu o této možnosti informována, zmínka byla zveřejněna pouze v časopisu Zeměměřič.

Autor textu zde lituje, že tuto mapu nevyfotografoval jako první objekt a místo toho zkusmo vyfotografoval starou kroniku. Bohužel u vstupu na výstavu se povolenky na fotografování neprodávaly a to bylo dokonce velmi přísně zakázáno, o čemž se autor okamžitě přesvědčil. Slavná Klaudiánova mapa tak zůstala návštěvníkům jako pouhý mentální obraz. Zda se nám ji podaří za našich životů ještě někdy na vlastí oči spatřit, je velká neznámá.

Napsal prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. pro Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky č. 3/2010.

redakce

vyvěšeno: 14.10.2010
ID článku: 3842
další informace: www.czechmaps.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server]
Kartografie
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]