[Home Page]

Pozvánka na josefovskou délkovou základnu

Tři body Josefovské základny z roku 1863 se nacházejí v polích východně od Jaroměře. Vlastní body jsou přikryty pískovcovými pomníky. Podzemní značky jsou 1,90 m pod zemí.
U krajních bodů jsou pomníky vysoké 3,30 m. Spodní část, osmistěnný kvádr, je vysoký 0,70 m a má 4 strany 1,40 m dlouhé, a zbývající 4 jen 0,30 m. Prostřední část je opět osmistěnný kvádr, vysoký 1,10 m, stěny kvádru jsou 0,85 m resp. 0,18 m dlouhé. Třetí horní část je osmiboký komolý jehlan s délkami dolních stran 0,64 m resp. 0,15 m dlouhými.
Severovýchodní koncový bod číslo 3 leží vlevo od silnice 294 (ve směru od Jaroměře) na nejvyšším místě pole u obce Nový Ples poblíž jaroměřského letiště. Ples byl dřívější název Josefova.
Jihozápadní koncový bod číslo 10 se nachází vlevo, asi 300 m za hřbitovem v obci Vlkov, poblíž silnice ve směru z Jaroměře na Smiřice.
Pomník prostředního bodu je menší: Je vysoký 1,40 m a u paty měří 0,80 m. Bod se nachází v poli vlevo od silnice z obce Nový Ples do Rasošky, asi 300 m před kruhovými kovovými sily. Mezi jednotlivými body není v současné době vzájemná viditelnost.

Josefovská základna je jednou ze dvou základen vojenské triangulace (1862 - 1898) v ČR, měřila 5,3 km. Druhá základna byla u Chebu. Za výpočetní plochu byl zvolen Besselův elipsoid z roku 1841. Průměrná délka stran I. řádu byla 40 km a nejdelší délka Králický Sněžník - Sněžka měřila 98,2 km. Úhlové měření se provádělo teodolity se šroubovými mikroskopy nejprve ve skupinách (každý směr se měřil 48x), později ve všech kombinacích Schreibrovou metodou. Přesnost měření byla vysoká: 48 % uzávěrů trojúhelníků byla menší než 1" a pouze u 5 % z celkového počtu 1 518 trojúhelníku byla větší než 3". Relativní přesnost délkových základen byla velmi vysoká - 1.10-6, tj. 1 mm na 1 km (1 ppm).

Ing. Jan Ratiborský, CSc.

vyvěšeno: 18.10.2010
ID článku: 3851
další informace: www.youtube.com/watch?v=6PNEl2hSzUQ


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]