[Home Page]

46. geodetické informační dny se blíží

Oznamujeme změnu v programu 46.GID. 23.11.2010 uvítáme mimořádně předsedkyni ÚGKK Slovenské republiky ing. Hedvigu Májovskou a současně dojde k přesunu příspěvku ing. Karla Štencela ze dne 24.11. na 23.11.2010. Využijte možnost seznámit se s posledními novinkami v oboru nebo se setkat s kolegy. Konec registrace je 13.11.2010.

spolzem

vyvěšeno: 10.11.2010
ID článku: 3872
další informace: www.spolekzememericubrno.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zememeričů Brno a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server] Z domova [Pošta]