[Home Page]

Den D již znám

Dne 2.1.2011 (GPS Week 1617; GPS Week Number 16170) bude provedeno zpřesnění souřadnicového systému ETRS89 a zprovozněn nově vyvinutý jednotný transformační postup mezi novou realizací ETRS89 a S-JTSK

Na základě doporučení Mezinárodní Asociace Geodézie (IAG) je u systému ETRS89 nahrazen jeho rámec ETRF89 rámcem ETRF2000 a současně jsou využity výsledky, kterých bylo dosaženo při nové realizaci systému ETRS89 v ČR. V Databázi bodových polí tak budou změněny geocentrické souřadnice všech bodů, kterým byly určeny. Současně s tím budou změněny geocentrické souřadnice permanentních stanic sítě CZEPOS.
Přesný termín pro přechod na novou realizaci ETRS89 byl stanoven na čas 00;00;00 (GMT) 2.1.2011, který je totožný s počátkem GPS Week 1617 (a GPS Week Number 16170).

K užívání bude uvolněn transformační program etrf00-jtsk_v1005.exe pro jednotný postup při transformaci mezi novou realizací ETRS89 a S-JTSK.
Transformační program vyvinul VÚGTK, v.v.i., s výraznou podporou Zeměměřického úřadu a Fakulty stavební ČVUT na základě nového zpracování dat získaných Zeměměřickým úřadem a katastrálními úřady v rámci sítě DOPNUL, trigonometrických bodů výběrové údržby a zhušťovacích bodů z projektu „Zhuštění bodového pole“.
Důsledným používáním tohoto programu se předejde vzniku nehomogenit výsledků zeměměřických činností, které při procesu transformace mezi souřadnicovými systémy vznikají v důsledku volby různé konfigurace identických bodů. Dříve schválené programy pro zpřesněnou globální transformaci bez volby identických bodů nelze pro transformace mezi novou realizací ETRS89 a S-JTSK používat. Schválené programy pro transformaci pomocí volby identických bodů nepozbývají platnosti. Seznam schválených programů a další podrobnosti.

S ohledem na nezbytnou časovou náročnost změn, jejichž provedení v aplikacích Databáze bodových polí (DBP) a v provozu sítě CZEPOS přechod na novou realizaci ETRS89 vyžaduje, zahájí ZÚ migraci nových informací v DBP postupně od 31.12.2010 17:00 hod. SEČ a v CZEPOS postupně od 1.1.2011 20:00 SEČ. Po dobu migrací nebudou z DBP ani z CZEPOS poskytovány žádné závazné informace.

Převzato z webu ČÚZK.

V časopise Zeměměřič 11+12/2010 naleznete rozhovor na téma přechodu na nové souřadnice.

redakce

vyvěšeno: 19.11.2010
ID článku: 3880
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:12206


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server] Resort ČÚZKGPS [Pošta]