[Home Page]

Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice

Při určení hranice pozemku je zásadní shoda sousedů, říká Karel Večeře z ČÚZK v rozhovoru pro Právo.

O chybách v katastru nemovitostí i o vytyčování hranic pozemku mluvil v rozhovoru pro Právo předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře. "Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice, známe ji jen s omezenou přesností," tvrdí například.

V závěru rozhovoru ještě zaznělo: "Důležité je uvědomit si, že hranice pozemků jsou evidovány s omezenou přesností a skutečnou hranicí mezi pozemky je ta, na níž se shodnou sousedé v terénu. Proto když dnes probíhá zaměření pozemku, je velice důležité pozvat souseda a shodnout se s ním na tom, že toto je „naše“ hranice. Je třeba v terénu hledat prvky, kudy mohla vlastnická hranice vést, nebo si nechat poradit od geometra, který dokáže z podkladů katastru hranici vytýčit, ale jen s omezenou přesností..."

Škoda, že zřetelně nezazněly výhody zpřesnění hranice pro zainteresované sousedy. Rozhovor vlastně ani neříká, že právě toto může být cesta na zpřesnění katastru a zvýšení vlastnické jistoty. Naštěstí ČÚZK plánuje širší osvětovou kampaň ke zpřesnění vlastnických hranic a šance na pořádné vysvětlení veřejnosti tedy ještě jsou.

redakce

vyvěšeno: 22.11.2010
ID článku: 3881
další informace: www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/216982-pri-urceni-hranice-pozemku-je-zasadni-shoda-sousedu-rika-karel-vecere-z-cuzk.html


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server] Resort ČÚZKPřečtěte si [Pošta]