[Home Page]

Výsledky ankety cen obvyklých

...v geodézii a kartografii v roce 2010 přinesl časopis Zeměměřič ve svém čísle 11+12/2010. Zveřejněn byl průměr i medián tak, jak vyšel z více než stovky odpovědí od firem a firmiček. Ze zúčastněných firem jmenujme např. Geodis, GB-geodezie, Geometra Opava, Gefos (každá divize samostatně), Hrdlička...

Průzkum je největší, nejucelenější a nejvěrohodnější zdroj, který v našem oboru a v jeho dlouhé historii ještě nikdy nebyl v takové míře uskutečněn. Výsledky jsou tedy zásadní zdroj informací pro cenotvorbu každé firmy a především jsou nenahraditelným pomocníkem pro zákazníky, kteří tímto získávají přehled cen v České republice.

Výsledky ankety o cenách v G+K - celá ČR

Otištěné výsledky v časopise vznikly surovým statistickým zpracováním. V příštím čísle Zeměměřiče 1+2/2011 budou otištěny veškeré výsledky - a to i po krajích, takže si nezapomeňte časopis objednat ještě dnes, neboť jeho předplatné se automaticky neprodlužuje. Statistická data byla po otištění podrobena kontrole věrohodnosti a s ing. Petrem Polákem jsme odstranili nesmysly u maximálních a minimálních cen. (Popis a způsob zásahu bude zveřejněn v dalším čísle Zeměměřiče). Vzhledem k počtu respondentů nedošlo zásadním průměrem ke změně zveřejněných hodnot. Výsledky z vyčištěných dat si mohou všichni respondenti načíst do svých excelovských tabulek a zjistí tak odchylky od celostátního průměru. Vše bylo popsáno při vyhlášení ankety a bude znovu zopakováno až v čísle 1+2/2011. Zatím jsou zveřejněny pouze celostátní výsledky a jednotlivé kraje budou doplňovány průběžně, jakmile se podaří vyčistit jejich data.

On-line objednavka

Přeji všem pěkný Advent a pokud jste s cenami za svoji práci neklesli příliš nízko, věřím, že si uděláte radost koupí jedinečného atlasu. Přeji pěkné svátky a ať se daří.

Radek PETR

vyvěšeno: 01.12.2010
ID článku: 3893
další informace:www.zememeric.cz/anketa-ceny/anketa_2010-11_vysledky-pouze_CR.xls
www.zememeric.cz/anketa-ceny/anketa_2010-11_NazevFirmy.xls
www.zememeric.cz/objednavka-atlas


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
ČSGK KGK
[Pošta]