[Home Page]

EU schválila přesun Galilea do Prahy

Rada Evropské unie pro konkurenceschopnost na svém posledním zasedání během belgického předsednictví EU jednomyslně odsouhlasila přesun sídla agentury GSA, jež má mimo jiné řídit navigační systém Galileo, z Bruselu do Prahy. Doporučení k tomuto kroku Radě vydal výbor stálých zástupců členských zemí při EU COREPER po jednoznačném hlasování v poměru 22:4 ve prospěch kandidatury české metropole. Umístění sídla GSA do Prahy zvyšuje mezinárodní prestiž ČR a v dalších letech bude mít také nesporný ekonomický přínos pro řadu tuzemských firem, potažmo pro celé české hospodářství.

Rozhodnutí pro Prahu neznamená pouze mezinárodní prestiž spojenou se sídlem jedné z významných evropských agentur, ale především také mnoho navazujících příležitostí, které se díky němu otevřou tuzemským firmám na poli jednoho z nejdynamičtějších odvětví s velkou přidanou hodnotou.

GSA - Úřad pro dohled nad evropským GNSS Galileo (European GNSS Supervisory Autority), je regulační orgán EU, který spravuje evropské programy v oblasti družicové navigace, kontroluje používání finančních prostředků a řídí související činnosti v oblasti marketingu, bezpečnostní akreditace, certifikace prvků systému a v neposlední řadě také další výzkum a vývoj. GSA má mj. právo vydávat koncese subjektům odpovědným za provoz systému Galileo a za poskytování souvisejících služeb.

Umístěním sídla GSA do Prahy se také Praha stane důležitým světovým místem pro různá jednání expertů i předních představitelů států.

Družicový systém Galileo za cca 3,5 miliardy eur je jedním z největších projektů EU. Zatím jsou na oběžné dráze pouze dva z jeho satelitů, celkem jich má být 30. Pro plné spuštění systému v roce 2014 jich bude stačit 18. Nejznámější službou Galilea budou navigační služby řidičům, ovšem na rozdíl od amerického systému GPS či ruského GLONASS evropský navigační systém Galileo nabídne také řadu certifikovaných a garantovaných aplikací, využitelných v celosvětovém měřítku v oblastech dopravy, obchodu i v mnoha průmyslových odvětvích.

Stanislav Popelka

vyvěšeno: 14.12.2010
ID článku: 3904
další informace: www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/TZ_10_12_2010.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Stanislav Popelka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server] GPS [Pošta]